Slovo starosty - Březen 2020

Vážení občané, v minulém úvodníku jsem popsal vývoj kolem připravované tramvajové tratě z Modřan do Libuše s tím, že zahájení stavby je plánováno do dvou let (po vyřešení majetkových poměrů) a hledá se definitivní umístění tramvajové smyčky. Původně měla být trať zakončena vedle ulic Mašovická, Jirčanská a Na Šejdru na místě bývalého blešího trhu (podle platného územního plánu). Zvažovalo se také zakončení kolem současné nefunkční kotelny na rohu ulic Novodvorská a Smotlachova (návrh územní studie z loňského roku). Ani jedno řešení nebylo optimální, a tak jsme ve spolupráci s Prahou 12 požádali o prověření možnosti zakončení až na Nových Dvorech. Na konci ledna Rada hlavního města Prahy zadala studii tohoto řešení. Návrh předpokládá zakončení tramvajové tratě velkou smyčkou, která obkrouží budovy společnosti Eltodo a budovy pošty v Durychově ulici.

V minulém čísle jsem vás také vyzval k nahlašování vraků na území městské části. Děkuji všem, kteří jste na tuto výzvu zareagovali. Novela zákona o pozemních komunikacích, která se odstraňováním vraků zabývá, již Poslaneckou sněmovnou prošla, ale bohužel pro nás v dost okleštěné podobě. Bude-li nakonec schválen zákon ve znění Sněmovny, mnoho se nezmění. Správce komunikace (u nás nejčastěji městská část či TSK Praha) bude moci vyzvat majitele vozidla, aby je odstranil z komunikace, až poté, co bude vozidlo více než šest měsíců bez platné technické kontroly. Majitel pak bude mít dva měsíce na to, aby je zprovoznil či odstranil. Problém ovšem je, že dvouměsíční lhůta začne běžet až po doručení výzvy majiteli. U vraků je majitel časti velmi těžko dohledatelný (bez stálé adresy, s trvalým bydlištěm na radnici, kde si nepřebírá poštu apod.), mnohá auta navíc skončila v tzv. polopřevodu, kdy jeden majitel auto odhlásil, ale druhý jej nepřihlásil. Bez dohledání majitele a doručení výzvy budeme nadále bezmocní. Každopádně prosím i nadále mi oznamujte na e-mailovou adresu koubek@praha-libus.cz vraky ve vašem okolí, abychom si aktualizovali soupis. Každé odstraněné nepojízdné auto se počítá.

Nechali jsme vypracovat projekt dopravních opatření v lokalitě K Lukám a v přilehlých ulicích. Prosím všechny místní občany, aby se s ním seznámili uvnitř tohoto čísla a poslali nám své připomínky. Na veřejné projednání, které proběhlo v únoru, přišel jen zlomek místních občanů. Opatření se ovšem dotkne všech místních obyvatel, a nerad bych pak dostával reakce, že s ním nesouhlasí a požadují návrat do původního stavu. Zejména prosím zástupce místních SVJ, aby nám případně zaslali své připomínky, neboť navržené řešení negativně dopadne především na obyvatele panelových domů. Zjednosměrnění části ulice K Lukám sice zabrání tomu, aby tudy procházela tranzitní doprava z Libušské na Dobronickou ulici, ale nové dopravní opatření budou muset respektovat i rezidenti.

Závěrem dobrá zpráva – zkolaudovali jsme přístavbu dvou tříd Mateřské školy K Lukám, a v září tak budeme moci přivítat v nových prostorách další děti. V posledních šesti letech jsme otevřeli v mateřských školách celkem již čtyři nové třídy. Děkuji všem, kteří se na této úspěšné akci aktivně podíleli, a občanům přilehlého okolí děkuji za trpělivost se stavebním ruchem.

TSK Praha v březnu zahájí rekonstrukci ulice Novodvorská. Až do května se tak řidiči budou potýkat s lokálními dopravními omezeními, kdy doprava bude postupně převáděna do protisměru. Lokálně také budou posunuty zastávky Přírodní v obou směrech. Oprava Novodvorské ulice v úseku mezi ulicemi U Družstva Tempo a Zbudovská bude zahrnovat kompletní výměnu asfaltových vrstev, rekonstrukci autobusových zastávek. Opraveno bude odvodnění komunikace, dojde k vyrovnání vychýlených obrubníků a k obnově svislého a vodorovného dopravního značení. Dojde k úpravě okružní křižovatky s ulicemi Durychova a Chýnovská. Současně budou opraveny přechody pro chodce, které po úpravách budou bezbariérové. S omezením musí počítat obyvatelé rodinných domů západně od Novodvorské a rodiče dětí v MŠ Lojovická. Po nezbytnou dobu bude vjezd do lokality a ke školce pouze z ulice Durychova.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnic