Slovo starosty - Listopad

Vážení občané,

špatná epidemická situace a nařízení vlády nás vedlo ke zrušení našich tradičních akcí pro veřejnost. Nejprve jsme zrušili Jablkobraní na Libuši, následně i Drakiádu v Písnici. Přetrvávající nepříznivý stav nás vede k tomu, že rušíme i veškeré následující akce: svatomikulášské oslavy, slavnostní rozsvícení vánočních stromů, setkání seniorů před Vánocemi i oslavy lunárního roku na přelomu ledna a února. Vánoční stromy máme objednané a svítit budou od první adventní neděle, ale nebudeme organizovat vystoupení dětí ani jakékoli shromáždění před slavnostním rozsvěcením.

V září a v říjnu se nám ještě podařilo uspořádat vítání nedávno narozených miminek. Slavnostní přivítání našich nových občánků jsme ale přesunuli z vnitřních prostor do venkovních – do parku K Jezírku, kde jsme přichystali párty stany. Tato změna se setkala s příznivým ohlasem rodičů. Myslím, že jsme tím založili novou tradici, ve které budeme pokračovat i poté, co tato nepříznivá doba pomine.

Vládními představiteli a lékaři jsme vyzýváni, abychom se vyhýbali přelidněným uzavřeným místům, ale o to víc chodili do přírody. Při této příležitosti vás chci poprosit o opatrnost při procházkách v Modřanské rokli, kde letos na podzim lesníci intenzivně pracují a dochází i ke kácení stromů. Věnujte prosím pozornost případným pokynům lesníků.

S nouzovým stavem jsou opět do služby povolány obě jednotky našich dobrovolných hasičů. Naši chlapci tak vedle své práce ještě vykonávají pomoc za profesionální hasiče. Děkuji jim, ale také jejich rodinám, které je podporují. Písničtí hasiči v říjnu znovu rozdávali dezinfekci občanům. Z důvodu osobní karantény jsem tentokrát nemohl přiložit ruku k dílu, ale tímto děkuji nejen jim, ale vám všem, kteří se o naše spoluobčany a zejména seniory staráte. Stejně jako na jaře, i nyní na vás apeluji, abyste v této těžké době omezili kontakt s druhými a maximálně se uzavřeli doma, ale současně otevřeli svá srdce a poohlédli se ve svém sousedství, zda vedle vás nežije osamocený senior, který potřebuje pomoci s nákupy či venčením psů. Pokud sami nejste schopni danou službu poskytnout, dejte nám prosím vědět. Potřebuje-li kdokoli ze seniorů dezinfekci či bavlněnou roušku, dostane je od nás zdarma.

Při jedné facebookové diskusi jsem byl upozorněn na neutěšenou domácí situaci některých pěstounských rodin v naší zemi. Nemám přehled o tom, kolik pěstounských rodin na Libuši a Písnici máme, ale tímto bych je chtěl vyzvat, pokud potřebují v této době pomoci, ať se mi ozvou na e-mail koubek@praha-libus.cz.

Závěrem mi dovolte poděkovat pedagogům našich škol, kteří museli přejít na distanční výuku s vědomím toho, že není jisté, jak tato situace dlouho potrvá, a také rodičům malých školáků, bez jejichž spolupráce by výuka na dálku nemohla fungovat. Velké poděkování patří i všem zaměstnancům našich mateřských škol, kteří i nadále zajišťují jejich chod a starají se o děti rodičů, kteří by jinak chyběli na svých pracovištích.

Pevné zdraví vám všem!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice