Slovo starosty - únor

Vážení občané, rok 2021 bude ve znamení očkování. Nechci trávit čas polemikou, zda se nechat očkovat, či ne. Je to volba každého z nás a očkování je dobrovolné. Sám se očkovat nechám a svým rodičům jsem to doporučil. Věřím, že je to cesta, jak můžeme naši společnost vrátit co nejblíže k normálnímu stavu. V pátek 15. ledna bylo spuštěna registrace a rezervace očkování pro občany starší 80 let. Očkovacím místem pro naše občany je nedaleká Fakultní Thomayerova nemocnice, není tedy nezbytné usilovat o zřízení očkovacího centra v naší městské části. Dopravní spojení máme skvělé a pro své imobilní občany zajistíme odvoz, pomoc přislíbili i naši hasiči. Ještě že je máme! Pracovníci úřadu městské části před spuštěním registrace obešli všechny seniory starší 80 let a předali jim leták s nabídkou naší pomoci. Online registrace není jednoduchá, natož pro starší generaci. Za absurdní pak považuji informaci, kterou jsem obdržel v předvečer očkování, že podle názoru Centrálního řídícího týmu očkování nemůže naše radnice pomáhat registrovat seniory do systému z důvodu ochrany osobních údajů. Údajně tak mohou činit pouze státní a krajské organizace a senioři se mají obrátit na státní linku 1221 a linky zřízené krajem. Stát ale ztrácí čas házením klacků pod nohy starostům, kteří chtějí svým občanům pomoci. V den spuštění registrace byla státní linka pochopitelně přetížená a mnoho seniorů nám volalo, co mají dělat. První den často nefungoval ani samotný centrální registrační systém. Nicméně následující sobotu se mi podařilo zaregistrovat do systému všechny seniory, kteří se na nás v pátek obrátili, a rezervovat jim termín prvního očkování ještě v lednu. V několika případech jsme imobilním seniorům domluvili dopravu na očkovací místo. Rádi budeme nadále pomáhat všem seniorům, kteří žijí osamoceně, případně jejich dětem, kteří při registraci svých rodičů narazí na potíže. Jsme tu pro vás.

V lednu byla v Libuši v ulici Obrataňská otevřena nábytková banka. Bude sloužit všem Pražanům. Nábytkovou banku budeme mít za rohem, ale neprovozuje ji městská část. Před odvozem svého použitého nábytku se prosím předem obraťte přímo na vedoucího tohoto projektu pana Tomáše Valentu, který s vámi dohodne převzetí nábytku či v některých případech raději doporučí jiný způsob recyklace. Kontaktovat jej můžete e-mailem na adrese tomas.valenta@csspraha.cz.

Před Vánocemi jsme přijali velkorysý dar téměř čtyř desítek počítačů od společnosti Anheuser-Busch InBev Czech, s. r. o. Tento dar jsme předali našim školám. Sami jsme navíc zakoupili podle požadavků z našich základních škol 45 notebooků. Ačkoli mě těší, že tato technika poslouží našim dětem při on-line výuce, ještě více se budu těšit na chvíli, kdy naše děti opět usednou do školních lavic.

Závěrem mi dovolte se několika slovy vrátit ke krásné akci, se kterou přišla Základní škola Meteorologická na sklonku roku – Kolik lásky se vejde do krabice? Dva dny před Štědrým dnem, kdy většina z nás už finišovala s přípravou na Vánoce, připravila více než 500 tašek s dárky pro naše seniory starší 75 let. Odezva od našich občanů byla ohromná. Krize způsobená nemocí covid-19 sice nezasáhla většinu seniorů až tak finančně (na rozdíl od jiných sociálních skupin), ale mnozí z nich začali strádat velkým odloučením od dětí, vnoučat či vrstevníků. Každou drobnou radost či pozornost, která jim může zpříjemnit toto nelehké období, proto velmi oceňují. Moc děkuji všem rodičům, pedagogům a žákům základní školy i úředníkům městské části, kteří se podíleli na předání dárků. Článek o této vydařené akci naleznete uvnitř čísla.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice