Slovo starosty - květen

Vážení občané,

děkuji všem, kteří se v uplynulých týdnech zapojili do úklidu naší městské části a jejího okolí v rámci akce Ukliďme Česko. Stávající opatření nám sice neumožnila uspořádat hromadnou akci, ale mnozí naši občané se chopili vlastní iniciativy a přičinili se tak o lepší vzhled našeho společného životního prostředí. Vážím si všech, kteří se do akce zapojili individuálně či podobnou aktivitu zorganizovali v rámci svých místních komunit na Libuši či v Písnici. Snad již za rok nám situace umožní tuto akci uspořádat opět tradičně a ve větších skupinách. Pokud byste ve svém okolí snad ještě někde zahlédli odložené pytle s nasbíranými odpadky, pošlete nám SMS na číslo 732 643 920 a my zajistíme odvoz.

Obyvatelům staré Písnice připomínám možnost zúčastnit se ankety o budoucím využití objektu, ve kterém se dnes nachází prodejna kol a kavárna Bikeclinic. Tato budova patří městské části. V minulých měsících jsme obdrželi dvě petice. Jedna požaduje, aby městská část ukončila spolupráci se stávajícím nájemcem a hledala do tohoto objektu prodejce potravin. Druhá petice s touto případnou změnou nesouhlasí a požaduje, abychom stávajícímu nájemci prodloužili smlouvu. Občanům s trvalým pobytem ve staré Písnice tak dáváme možnost vyjádřit se formou podobnou „místnímu referendu“. S ohledem na pandemickou situaci se uskuteční v nejzazším možném termínu – ve středu 12. května. Anketní otázka zní: „Má městská část Praha-Libuš ukončit spolupráci s nájemcem objektu K Vrtilce 317/64, kterým je společnost EMAP s.r.o., a vypsat soutěž o nejvhodnější nabídku pronájmu tohoto objektu jako prodejny potravin?“ Připomínám, že zúčastnit se mohou pouze obyvatelé staré Písnice, kteří mají ve staré Písnici trvalé bydliště a ke dni ankety dosáhli věku 18 let. Jde celkem o téměř 1 150 osob. Dovoluji si požádat ty z vás, kterých se tato záležitost týká, abyste se v anketě vyjádřili. Je to velmi dobrá příležitost, jak se spolupodílet na rozhodování o vašem okolí. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.praha-libus.cz a facebookových stránkách městské části.

Jarní měsíce přinášejí vždy zvýšený stres pro rodiče budoucích prvňáčků při rozhodování, kam budou chodit jejich děti do školy. O zajištění dostatečných kapacit se snažíme dlouhodobě. Za posledních pět let jsme počet kmenových tříd v našich základních školách navýšili téměř o třetinu (z 29 tříd na 38 tříd) a budeme v tomto trendu i nadále pokračovat. Intenzivně připravujeme projekt dostavby písnické základní školy. Dobrou zprávou pro budoucí žáky ZŠ Meteorologická je, že po bezmála roce příprav a jednání nám hlavní město Praha na dubnovém zasedání svěřilo do správy budovu bývalého Středního odborného učiliště potravinářského v Písnici. Kapacitu této budovy pro potřeby základního školství nepotřebujeme hned, protože máme určitou rezervu. V historické budově ZŠ Meteorologická totiž ještě letos částečně sídlí soukromá střední grafická škola G.A.P. education, která měla v minulosti od nás pronajatou celou tuto budovu, tedy 12 tříd, v tomto školním roce mají pronajatých 7 tříd. Začátkem letošního roku jsme této soukromé škole dali výpověď již ze všech prostor ZŠ Meteorologická, neboť potřebujeme učebny pro naše žáky. Střední škola se od září přemístí do uvolněné budovy po SOU potravinářském v Písnici. A až bude jednou zapotřebí, i tato budova na sídlišti Písnice bude sloužit některé z našich dvou základních škol, například jako druhý stupeň pro ZŠ v Písnici. Každopádně svěřením této budovy získáme od září tohoto roku až sedm nových tříd pro žáky ZŠ Meteorologická a v budoucnu až dalších deset v budově bývalého učiliště. Tak teď už jen docílit toho, aby se děti z online výuky do škol vrátily.

Jiří Koubek, starosta Libuš a Písnice