Slovo starosty - červen

Vážení občané,

začátkem května jsme s projektanty ze společnosti Rusina Frei, s. r. o., představili vizualizaci budoucí přístavby ZŠ v Písnici. Záznam živého přenosu naleznete na YouTube kanálu městské části Praha-Libuš, popřípadě je odkaz k nalezení na jejích webových stránkách a facebooku. Do roka bychom rádi měli hotovou projektovou dokumentaci pro stavební řízení. Na získání stavebního povolení bude záviset, kdy budeme moci začít se stavbou školy. Často se ptáte, zda po dostavbě bude písnická škola dvojstupňová. Koncipujeme přístavbu tak, aby škola byla i nadále jednostupňová, aby v každém prvním až pátém ročníku byly dvě třídy a do školy mohly být přijaty všechny děti, které žijí ve staré Písnici. Letos se do prvního ročníku přihlásilo již více dětí, než kolik byla kapacita plánované jedné třídy. Chystali jsme se současně otevřít i přípravnou třídu. Vzhledem k tomu, že do této přípravné třídy rodiče nepřihlásili žádné děti, může paní ředitelka od září 2021 otevřít dvě paralelní třídy v prvním ročníku. Všechny děti ze spádové oblasti se tak do školy v Písnici dostanou. Losování do zbývající kapacity se tak týkalo jen dětí mimo spádovou oblast. Dostatečnou kapacitu máme i v ZŠ Meteorologická. Od září bude po letech k využití i původní historická budova ZŠ Meteorologická. Od hlavního města jsme získali budovu bývalého SOU potravinářského v Písnici. Do této budovy se od září přestěhuje střední grafická škola G. A. P. education. Až bude v budoucnu potřeba navýšit kapacitu základního školství, budeme mít v této budově bývalého SOU potravinářského dostatečnou rezervu. Pokládal bych za logické, kdyby zde v budoucnu vznikl druhý stupeň písnické základní školy. Ze středu Písnice je to pouhé tři stanice autobusem. Nicméně o tom se bude rozhodovat až za několik let. Nyní se maximálně soustředím na samotnou přístavbu písnické školy o dalších šest tříd, tělocvičnu, jídelnu a zázemí pro učitele.

Před pěti lety jsme se zapojili do projektu tzv. Pocitové mapy. Letos spolu s dalšími městskými částmi toto online dotazníkové šetření opakujeme. Zapojte se prosím na stránce https://www.pocitovemapy.cz/praha-libus/ a jednoduchým klikáním do mapy nám zaškrtněte, kde v naší městské části rádi trávíte čas, kde sportujete, kde byste si přáli více zeleně či navrhujete jinou změnu. Velice se těším na porovnání výsledků z doby před pěti lety a dnes.

Děkuji všem obyvatelům, kteří se zapojili do vyhlášené Ankety, zda ukončit spolupráci s nájemcem provozující zde kavárnu Bikeclinic a prodejnu kol. Anketa se uskutečnila 12. května. V komisi seděli zástupci obou petic, dva občané za opozici, jeden za koalici a úředníci městské části. Průběh byl bezproblémový. Přišlo 38,5 % voličů, výsledek je jednoznačný: 65 % si přeje pokračování stávajícího nájemce, tedy kavárny a prodejny kol, 35 % chtělo ukončit smlouvu se stávajícím nájemcem. Anketa vzbudila zájem mezi místními a jsem za to rád. Anketa byla vyhlášena na způsob místního referenda. K platnosti referenda je zapotřebí, aby přišlo minimálně 35 % voličů. K hlasování přišlo 38,5 %, tedy dostatečné množství na to, abychom jako zastupitelé vůli občanů respektovali.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice