Asistenčním centrum pro uprchlíky z Ukrajiny v Praze otevřeno, registrace ke koordinované dobrovolnické pomoci u MVČR a Konsorcia nevládních organizací

"Dobrý den, 

 

ráda bych vás jménem Integračního centra Praha poprosila o pomoc se sdílením informací v souvislosti se situací na Ukrajině. V této věci aktivně spolupracujeme s Magistrátem hl. m. Prahy, Ministerstvem Vnitra i dalšími neziskovými organizacemi. 

 

1) Informace o Asistenčním centru pro uprchlíky

Hlavní město Praha ve spolupráci se Středočeským krajem spustilo provoz Asistenčního centra pomoci Ukrajině. Uprchlíkům se v centru věnují kromě zástupců policie, Odboru azylové a migrační politiky, Magistrátu hlavního města Prahy, všeobecné zdravotní pojišťovny či Červeného kříže i naše ukrajinsky mluvící interkulturní pracovnice. Asistenční centrum se nachází v prostorách Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Asistenční centrum funguje v koordinaci s informačními kiosky na Florenci a na Hlavním nádraží, kde získají přijíždějící lidé základní informace.

Jaké služby centrum nabízí?

Asistenční centrum nabízí komplexní služby, aby mohli uprchlíci legálně a bezproblémově pobývat na území České republiky a měli kde bydlet. Kromě toho se centrum snaží vyhovět také žádostem, které se týkají například poskytování specializované zdravotní péče, dodání léků apod. Připraveno je i řešení zapojení dětí do povinné školní docházky nebo umístění dětí předškolního věku do školek, případně informace o nabídkách pracovních příležitostí.

Kdo může centrum využít?

Centrum je určeno pro ženy a děti i všechny ostatní potřebné, kteří se při útěku před válkou na Ukrajině ocitli na území Prahy nebo Středočeského kraje.

Kde se centrum nachází?

Asistenční centrum se nachází v prostorách Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí.

Základní otevírací doba:
9:00 – 17:00 hod

Mimo tuto dobu mohou uprchlíci přečkat do znovuotevření Asistenčního centra v neziskových organizacích, které přislíbily poskytnout své prostory.

Více informací o nabízených službách či cílové skupině naleznete v článku na našem webu – zde:

Asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny - Integrační centrum Praha (icpraha.com) -  https://icpraha.com/asistencni-centrum-pro-uprchliky-z-ukrajiny/#top

 

2) Informace o možnostech pomoci 

Hovoříte ukrajinsky? Pomozte s komunikací Ministerstvu vnitra, které hledá dobrovolníky do call centra, na konkrétní pracoviště a k zajištění tlumočení a překladů. Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře zde:

Oficiální databáze dobrovolníků Ministerstva vnitra ČR pro pomoc ukrajinským občanům (google.com) - https://docs.google.com/forms/d/1LfLz_cjp1kKVTrlxodeEbwChfmhx5FhKg5U6w6nweAo/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1ElYbA62ZmoEf19WF74lsCaFKB3YQe1bXzFJGqc-3TIvF-tEaN9ccu_6Q

Pokud jste ochotni uprchlíkům z Ukrajiny poskytnout ubytování, dopravu, právní pomoc, doučování nebo cokoliv jiného, doporučujeme zaregistrovat se do databáze Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty zde:

https://docs.google.com/forms/d/1LfLz_cjp1kKVTrlxodeEbwChfmhx5FhKg5U6w6nweAo/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1ElYbA62ZmoEf19WF74lsCaFKB3YQe1bXzFJGqc-3TIvF-tEaN9ccu_6Q -

 

Kromě toho samozřejmě stále poskytujeme právní a sociální poradenství či asistenční a tlumočnické služby. 

S pozdravem, 

Bc. Kateřina Bucher Jará, specialistka síťování

Integrační centrum Praha o.p.s.

Žitná 1574/51

110 00 Praha 1

mail: sitovani@icpraha.com

web: www.icpraha.com "