Dotazy a odpovědi k přijímání ukrajinských dětí a žáků - Inkluzivní škola

Přehledné a krátké odpovědi na

konkrétní dotazy a odpovědi k přijímání ukrajinských dětí a žáků

z pohledu organizace podporující rodiny dětí vzdělávajících se v jiném než rodném jazyce, cizinců a migrantů

https://www.inkluzivniskola.cz/faq/.