Slovo starosty - červenec 2022

Vážení občané,

léto je tu a s ním i doba každoročních prázdninových prací v našich školách a školkách. Na jaře jsme zastupitelům a rodičům představili studii využití areálu Základní školy Meteorologická s cílem přetvořit jej na sportovní areál a družinový prostor se začleněním venkovní učebny. Rodičům se návrh líbil a okamžitě jsme s panem ředitelem čelili otázkám, kdy se děti dohotovení tohoto záměru dočkají. Projekt je rozdělen do sedmi etap, které se dají realizovat postupně. Podařilo se nám již nyní z dotačního programu hlavního města Prahy získat peníze na venkovní učebnu, do jejíž stavby se chceme pustit ihned, aby si jí děti užily už v nadcházejícím školním roce. V průběhu léta ještě ve škole dokončíme rekonstrukci posledních sociálních zařízení, která v původní budově máme a která na svou rekonstrukci zatím čekala.  

V červnu jsme na stavební úřad na Praze 12 podali dokumentaci pro územní řízení na stavbu písnické školy, která od září mění svůj název ze „ZŠ s RVJ“ na „ZŠ Písnice“. Toto je další důležitý milník v budoucí přístavbě, která bude zahrnovat šest nových učeben, tělocvičnu, novou kuchyň a jídelnu a další zázemí. Proces přípravy je velmi zdlouhavý. Česko dlouhodobě patří mezi státy s nejsložitějším stavebním řízení na světě. Mezi sledovanými 190 státy světa se naše země opakovaně objevuje kolem 160. místa. Po podání s desítkami razítek si stavební úřad vyžádal ještě stanovisko báňského úřadu a nebude to možná zdaleka poslední stanovisko, které budeme dodatečně potřebovat. Ale popereme se s tím. Každopádně projekt už dostává reálné obrysy a budeme snad již brzy moci začít s přípravou dokumentace pro stavební povolení.

Na konci června Zastupitelstvo HMP schválilo dotaci na vybudování multifunkčního hřiště ve staré Písnici v lokalitě Vrtilka. Na pozemku, který dosud vlastní developer, bylo plánováno dětské hřiště. Smlouvou o smlouvě budoucí z roku 2015 máme zasmluvněno, že tento pozemek přejde do vlastnictví městské části. Podle smlouvy k tomu může dojít v okamžiku, kdy developer převede stávající sítě na jednotlivé správce (Pražské vodovody a kanalizace, Technologie HMP), a městská část se zavázala následně převzít komunikace a tento pozemek do své správy a vybudovat na něm hřiště. Městská část v minulosti obdržela i finanční příspěvek od developera na vybudování tohoto hřiště, ale stále nebyly naplněny podmínky smlouvy, a městská část tak stále tento pozemek nevlastní. Finanční příspěvek developera na vybudování hezkého hřiště nestačí – ceny od té doby hodně vyrostly. Požádal jsem tedy o dotaci 2,5 milionů korun na jeho realizaci. Abychom hřiště mohli vybudovat, uzavřeli jsme s developerem nájemní smlouvu na tento pozemek za symbolických 5 000 Kč ročně s právem vybudovat na něm hřiště. Když jsme v roce 2015 uzavírali s developerem smlouvu o smlouvě budoucí o převzetí komunikací a pozemku pro hřiště, nikoho by tehdy nenapadlo, že její naplnění ještě nebude z technických důvodů možné ani v roce 2022. Pronájmem pozemku se situace ovšem mění, máme souhlas developera i peníze na vybudování potřebného sportovního zázemí. Za sebe musím říci, že se na multifunkční hřiště (fotbal, nohejbal, streetball, tenis…) moc těším.

K létu patří neodmyslitelně letní kino. Již 15. ročník Kinobusu Dopravního podniku HMP zavítá opět i na Libuš na lukostřelecké hřiště, tentokrát ovšem až v srpnovém termínu od 8. 8. do 11. 8. Těšit se můžete na tři české filmy (Pánský klub, Prezidentka, Kurz manželské touhy) a jeden zahraniční (Sebevražedný oddíl). Od poloviny června každou středu a čtvrtek se koná letní kino i v Komunitním centru Jasoň v Písnici pod rybníkem, proto vám doporučuji sledovat rubriku Kalendář místních akcí v našem časopise, kde se můžete průběžně dozvídat o všech kulturních akcích, které se u nás konají.

Děkuji všem našim pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich práci v uplynulém školním roce a přeji jim zasloužené prázdniny. Vám všem krásnou dovolenou a hezký letní prázdninový čas.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice