Minimální počet členů okrskových volebních komisí

Na základě § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

                                                                                                                  stanovuji

 

jako minimální počet 6 členů okrskových volebních komisí v MČ Praha-Libuš pro volby do zastupitelstva obcí a Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

 

V Praze dne 15. 7. 2022

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 Mgr. Jiří Koubek, v.r.

                                                                                                                                                                                starosta městské části

                                                                                                                                                                                       Praha-Libuš