Slovo starostky - listopad 2022

Vážení a milí sousedé,

ve dnech 23. a 24. září proběhly volby do místního zastupitelstva. Na základě volebního výsledku a povolební dohody vznikla v naší městské části koalice složená ze dvou uskupení – Společně pro Libuš a Písnici a Patrioti Libuše a Písnice.

Děkujeme všem voličům, kteří nás podpořili, budeme tady však pro všechny občany, i pro ty, kteří nám hlas nedali. Těšíme se i na spolupráci se zvolenými zastupiteli Spojených sil pro Libuš a Písnici, kterým gratulujeme k dosaženému výsledku. Konstruktivní opozice má v demokracii podstatnou roli a važme si zejména toho, že změna vedení v demokratických volbách je u nás možná a běžná.

Na ustavujícím jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš dne 18. 10. 2022 byla zvolena nová Rada MČ ve složení Lucie Jungwiertová, starostka, Kateřina Turnová, Eva Radová, Pavla Tůmová a Jaroslav Melichar, místostarostové.

S pokorou se ujímáme péče o Libuš a Písnici a věříme, že radnici i v této nelehké době povedeme dobře. Chceme vás, obyvatele naší městské části, hned zkraje požádat o laskavost. Nečekejte až na volby v roce 2026. Pokud budete s našimi kroky spokojeni, potěší nás, když nám to řeknete. Ale ještě mnohem větší přínos pro nás všechny bude mít, když nás upozorníte na to, co podle vašeho názoru správně není. Městská část je nás všech, všichni k tomu mají co říci. Naším úkolem bude zejména nalézt řešení nejlepší pro naši městskou část a uvést je v život.

Máte už nyní nějaký podnět? Chcete se osobně seznámit s novým vedením radnice? Přijďte nás již 21. listopadu navštívit na radnici a dát si s námi kávu. Těšíme se na vás mezi 16.30–18.00 hod.

Na spolupráci se za celou koalici těší

Lucie Jungwiertová, starostka MČ Praha-Libuš

starostka@praha-libus.cz