Slovo místostarostky Kateřiny Turnové - leden 2024

Vážení  spoluobčané Písnice a Libuše,

dostává se vám do rukou první číslo časopisu U nás v roce 2024. Chtěla bych Vám popřát do tohoto roku za celé vedení MČ Praha-Libuš hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se nám všem zde žilo lépe a spokojeněji.

Také bych se ale ráda poohlédla do roku uplynulého. Jako místostarostka pro oblast školství mohu konstatovat, že v této oblasti se povedlo hodně pozitivního. Čím začít? Asi největší pozornost byla věnována MŠ Mezi Domy a ZŠ Meteorologická. 

Již několikrát byla zmiňována rekonstrukce zahrady MŠ Mezi Domy. Celé léto probíhaly práce tak, aby se děti mohly po prázdninách vrátit do své školky a využívat nově upravenou krásnou zahradu. Sice ještě po prázdninách byly doplněny některé herní prvky zahrady, ale nová pískoviště, upravené cesty, nová mlžítka a pítka již na děti čekaly při otevření školky po prázdninách.

Na jaře se začala řešit příprava oprav v ZŠ Meteorologická. Při návštěvě ZŠ nebylo možné si nevšimnout vstupních dveří, které zde zřejmě byly z doby uvedení do provozu. Jako první úkol zde tedy vznikla potřeba tyto vstupy v celé škole vyměnit. Toto bylo naprosto nezbytné z hlediska bezpečnosti  žáků, všech zaměstnanců a návštěvníků školy. V neposlední řadě i z důvodu zlepšení energetických úspor. Jako jedna z posledních proběhne v nejbližší době výměna venkovního vstupního portálu.

Nutnou opravou byly i nové povrchy podlah v obou tělocvičnách. V objektu školy byla zřízena nová kmenová třída, vstupní hala se výrazně zvětšila zbouráním stávající příčky. Došlo i k úpravě zahrady v zadní části objektu, která rozšíří prostory pro pobyt družinových dětí.

Největší změnou byla volba nového ředitele školy. Pevně věřím, že touto volbou škola nabere nový směr, který bude ku prospěchu všem žákům. Neméně důležitým faktorem je stabilizace pedagogického sboru. To se z velké části povedlo. Problémem zatím zůstává výuka matematiky v některých třídách. Pevně věřím, že i tento problém se podaří co nejdříve vyřešit.

Do školy začal dojíždět autobus „Uličník“, který je unikátní streetworkovou formou ambulantní služby pro děti a mládež známé jako Klub R-Mosty. Tým s dětmi pracuje na poli prevence sociální i kriminality. Jde zejména o skupinové aktivity s dětmi, rozhovory, sociální poradenství nebo i zprostředkování preventivních materiálů. V Uličníkovi jsou vždy dva kontaktní pracovníci (sociální pracovníci, psychologové, psychoterapeuti, krizoví interventi).

Ještě bych mohla hovořit o novém povrchu venkovního hřiště Klubu Junior, včetně jeho nového vybavení. Ano, iniciovala jsem i prověření možnosti využití nástavby na ZŠ Meteorologická. V ZŠ Písnice byl postaven i krásný nový zahradní domek.

Jsou to všechno věci, které se realizovaly pouze díky práci zaměstnanců úřadu. Oni jsou ti, kteří převádějí  myšlenky a požadavky volených zástupců do reality. Starají se o každodenní správu celé naší MČ.

Není tedy možné nerespektovat oprávněné zájmy zaměstnanců úřadu a prosazovat si svoji politickou vůli za každou cenu. Tady bych pouze krátce zmínila největší důvod rozpadu povolební koalice. Stala se jím osoba nového tajemníka ÚMČ. Pan MgA. Vilgus spolupracoval s MČ již od března s tím, že bude po ukončení spolupráce s původním panem tajemníkem pravděpodobně jmenován na jeho místo. Na základě uzavřené dohody původní tajemník ukončil činnost k 31. 8. 2023. Přestože jsem vyjadřovala svůj nesouhlas s působením a náplní práce MgA. Vilguse, byl na základě výběrového řízení k 1. 6. 2023 jmenován na místo vedoucího odboru životního prostředí. V červenci proběhlo výběrové řízení  na tajemníka úřadu MČ, kde byl paní starostce doporučen jiný kandidát. I přesto požádala paní starostka ředitele MHMP o souhlas s jmenováním pana MgA. Vilguse. Od první vzájemné debaty o volbě nového tajemníka bylo domluveno, že musí panovat jednomyslná shoda o osobě tajemníka úřadu. Přestože tato vzájemná shoda nepanovala, byl nejprve MgA. Vilgus od 1. 9. 2023  pověřen a následně od 1. 11. 2023 jmenován tajemníkem úřadu. Nemohu tedy souhlasit, že koaliční partnerky nebyly informovány. Několikrát jsem s nimi mluvila, že MgA. Vilgus je pro mě naprosto neakceptovatelný. Své důvody jsem jim několikrát sdělila. Tajemník úřadu je vedoucí všech úředníků, skrz něj by měly být realizovány požadavky volených zástupců. Rozhodně není poradcem ani asistentem starosty ani jiného člena rady.

Padlo i mnoho otázek, jak nové vedení přistoupí k rozpracovaným projektům. Některé z rozpracovaných projektů zde byly řešeny již pod vedením starosty Mgr. Koubka. Z těch nejzásadnějších je to např. projekt ZŠ Písnice, dostavba hasičárny na Libuši či rybník Obecňák ve staré Písnici. Již tehdy se hovořilo o nástavbě patra na budovu objektu č.p. 317, v ulici K Vrtilce ve správě MČ Praha-Libuš. Rozhodně tedy není důvod se obávat, že budou tyto projekty zastaveny. Bohužel některé z projektů, které v předchozích měsících  byly prezentovány, jsou v tuto chvíli  nerealizovatelné. Nově zvolený pan starosta obratem po svém nástupu začal jednat se všemi institucemi, které jsou zapojeny do projektů, které byly představovány občanům. Informace, které získáváme, jsou naprosto odlišné. Asi nejdůležitější stavbou je stavba metra a písnického obchvatu. Rozhodně nás čeká ještě několik dlouhých let do vlastní realizace.

Internát na sídlišti? MČ Praha-Libuš se měla téměř před 10 měsíci vyjádřit k představě o využití tohoto objektu. Paní starostka prý neodpověděla. Nyní tedy začínáme vyjednávat alespoň o částečném využití objektu pro naši MČ, protože Magistrát hl. m. Prahy s ním má již svůj záměr.

Koneckonců ani informace, že nám skupiny studentů ČZU připravují zdarma úpravu několika veřejných prostranství, není pravdivá. Naše MČ již podepsala dvě objednávky na provedení prací.

Také bych ráda upřesnila informaci, která vyšla v prosincovém čísle 2023 v článku MgA. Vilguse ohledně rekonstrukce ulice Putimská. V tomto čísle bylo uvedeno, že rekonstrukce bude zahájena ihned zkraje roku 2024. Jak jsme se informovali u investora (odbor investiční MHMP), nejprve musí dojít k prodloužení stavebního povolení. Poté bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a samotná rekonstrukce by možná mohla začít v srpnu až září 2024. Proto jsme zvolili provizorní opravu, formou zalití výtluků.

Studii na využití dvora rozhodně nové vedení podporuje, pan starosta byl i členem výběrové komise. Je však nutné dořešit majetkové vztahy, parkování vozidel údržby, najít vhodné skladovací prostory.

Takto bych mohla pokračovat. Přenechám však veškeré kompetentní odpovědi na tuto problematiku příslušným radním, kteří vás budou o všem průběžně aktuálně informovat.

Na závěr tedy přeji všem klidný a spokojený rok 2024.

Kateřina Turnová, místostarostka