Slovo místostarosty Radka Řezanky - únor 2024

Vážení spoluobčané Libuše a Písnice,

Rád bych využil tuto příležitost a jako nový místostarosta bych se vám chtěl trochu představit.

Na Libuši s rodinou žijeme přes 20 let. Aktivně jsem se začal o místní poměry zajímat kolem roku 2008, kdy začala rozvíjet aktivity firma Hercesa, která se rozhodla místo funkčního objektu garáží vybudovat v dané lokalitě masivní obytný objekt. Aktivity této firmy nás místní obyvatele vyburcovali k založení občanského sdružení a následně i k mé kandidatuře do zastupitelstva MČ v roce 2010. Od té doby jsem zastupitelem a jedné z hlavních oblastí, které se věnuji, je územní plánování. Přes 10 let jsem vedl Komisi stavební a dopravní, v níž jsem se snažil zapojovat místní obyvatele z Libuše i Písnice a společně jsme se snažili čelit rozbíhající se developerské výstavbě. Já osobně si vážím všech lidí, kteří nejsou lhostejni ke svému okolí a mají zájem něco pro MČ udělat. Loni v listopadu po rozpadu koalice z voleb 2022 jsem byl osloven, zda bych se v rámci ustavení nového vedení MČ ujal role místostarosty s kompetencí pro územní plánování, a tuto výzvu jsem přijal.

Jak jste si jistě v předchozích číslech časopisu všimli, zejména v posledních měsících výrazně narůstá počet velkých developerských projektů, které se na území naší městské části připravují k realizaci. My za městskou část se snažíme zejména hlídat, aby výstavba (zejména plánovaná) nebyla předimenzovaná a nedocházelo k nadměrnému vyčerpání území. Aktivně všechny projekty připomínkujeme již ve fázi příprav a daří se nám tímto přístupem spoustu věcí zachytit. Významným pomocníkem je nám Komise pro územní rozvoj, jejíž členové se své role aktivně ujímají. Roli komise jsme od ledna posílili tím, že na pozici tajemnice komise bude působit paní Eliška Málková, s kterou jsme prodloužili spolupráci v roli městské architektky.

Ve vztahu k developerům budeme postupovat jako doposud v souladu se schválenou metodikou magistrátu o kontribucích (příspěvek developera na rozvoj MČ). Výnos z těchto kontribucí slouží k rozvoji městské části a budeme se snažit získané prostředky investovat v dané lokalitě, pokud to bude možné.

Z aktuálních témat zmíním, co jste jistě zaznamenali v tisku nebo na internetu, a to že bude prodlouženo otevření mimoúrovňové křižovatky (nájezd z Pražského obchvatu u Písnice). Podmínkou dočasného otevření je provedení měření hluku, které by mělo proběhnout na jaře a podle výsledků bude rozhodnuto, co dále.

V souvislosti s tím samozřejmě pokračujeme v tlaku na realizaci obchvatu Písnice, který nám byl přislíben jako neopominutelná podmínka pro zprovoznění nájezdu.

Budu rád i za podněty od vás občanů, můžete mi je posílat na adresu: rezanka@praha-libus.cz.

Radek Řezanka, místostarosta