Ukliďme Česko

Ukliďme Libuš a Písnici

Městská část Praha-Libuš si Vás dovoluje pozvat na dobrovolnou akci „Ukliďme Libuš a Písnici“. Úklid bude probíhat o víkendu 6. a 7. dubna 2024.

Úklid proběhne individuálně, nasbíraný odpad lze zanechat na dostupném místě (u cesty, u silnice atd.), místo uložení odpadu prosím nahlaste na sms: 603 410 027 nebo  e-mail: ziv.prostredi@praha-libus.cz.

Městská část Praha-Libuš zajistí odvoz odpadu z nahlášených míst.

Každý, kdo se této akce zúčastní, si může vytipovat lokalitu, kam půjde uklidit. Buďte prosím všichni opatrní pro případ nálezu injekčních stříkaček, tlakových lahví či jiných podezřelých předmětů. Na takové předměty prosím nesahejte a nález ohlaste na úřad MČ nebo dle závažnosti nálezu rovnou složkám Záchranného integrovaného systému.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

PřílohaVelikost
PDF icon uklidme_libus_pisnici.pdf479.09 KB