Zdvojení výtlaku v Hoštické ulici a rekonstrukce čerpací stanice Ke Březině

Zdvojení  výtlaku v Hoštické a rekonstrukce čerpací stanice Ke Březině – 2.díl

Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost a.s. Zhotovitelem je firma LK Pumpeservice, s.r.o. Stavba se skládá ze dvou částí. Tou první je rekonstrukce a posílení čerpací stanice v ulici Ke Březině. Na tuto část proběhlo předání staveniště dne 25. 3. 2024 a následně byly zahájeny stavební práce. Tato část stavby by se našich občanů neměla příliš dotknout. Probíhá mimo ulici.

Druhá část spočívá v položení výtlačného potrubí v celé délce Hoštické a příslušného úseku ulice Ke Březině. Zde proběhlo předání stavby dne 5. 4. 2024. Zahájení výkopových prací nastane 8.4.2024. A začne se od konce, tj. od napojení na stávající šachtu při křižovatce Hoštické s propojkou na Libušskou. Zhotovitel bude postupovat tak, že v souladu s rozhodnutím odboru dopravy MČ Praha 12 uzavře příslušný úsek ulice pro motorovou dopravu (chůze bude vždy zajištěna), provede v něm veškeré práce a přejde na další úsek. Je stanovena tato etapizace:  

úsek Hoštické:

od

do

"propojovací" - K Mejtu

08.04.2024

30.05.2024

K Mejtu - Lipovická

31.05.2024

01.07.2024

Lipovická - Dubovická

02.07.2024

26.07.2024

Dubovická - Olšovická

27.07.2024

27.08.2024

Olšovická - Budilovská

28.08.2024

16.09.2024

Budilovská - Ke Březině

17.09.2024

25.09.2024

ulice Ke Březině

26.09.2024

19.10.2024

Zde je nutné upozornit, že může dojít – v závislosti na složitosti výkopových prací – k dílčím úpravám stanovených termínů.

Pro ulici Ke Březině je jednoznačně stanovena podmínka: „ V ulici Ke Březině musí být po celou dobu stavby zachována dopravní obslužnost, tzn. musí být zachován příjezd k rodinným domům v této ulici.“

Pavel Macháček, starosta, 5.4.2024