Aktualizace demografické studie

Pro území městské části Praha-Libuš byla provedena v roce 2023 aktualizace demografické studie zaměřené na potřebu plánování kapacit mateřského a základního školství na území MČ Praha-Libuš a dále budoucích potřebných kapacit sociálních služeb pro toto území. Přiložená studie (níže v dokumentech ke stažení) poskytuje výhled na horizont prognózy do roku 2045. Dokument vzala na vědomí Rada MČ Praha-Libuš svým usnesením č.  63/2024 ze dne 03.04.2024.