Informace pro voliče - volby do Evropského parlamentu

Volič, který po 28. 4. 2024 změnil adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu.

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a toto potvrzení předložit:

  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu (nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16:00 hodin dne 5. 6. 2024 nebo
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Vzor potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu naleznete v příloze.