Veřejné projednání - souboru řadových rodinných domů na parc. č. 834, 835/1, 835/4, 835/5, 855/5 v k.ú. Libuš při ulici Meteorologická

MČ Praha-Libuš Vás zve na Veřejné projednání souboru řadových rodinných domů na parc. č. 834, 835/1, 835/4, 835/5, 855/5 v k.ú. Libuš při ulici Meteorologická, které se koná ve středu 27.9.2017. od 18:00.

Projednání se koná v zasedací místnosti MČ Praha-Libuš, Libušská č.p. 1 (budova pošty).

Přítomni budou zástupci investora a zástupci MČ Praha-Libuš. Zástupci investora zde seznámí občany s projektem, vyjádří se k podaným podmětům, připomínkám a budou reagovat na dotazy vzešlé z diskuze.

PřílohaVelikost
PDF icon Pozvánka467.41 KB