Zpráva o působení terénní sociální služby zaměřené na osoby bez domova - za období říjen 2015 – červen 2016

Od října 2015 pracuje na území MČ Praha-Libuš ve zvýšené míře organizace Naděje. Zaměřuje se na poskytování terénních sociálních služeb pro osoby bez domova. Nyní je zveřejněna průběžná zpráva z ročního pilotního provozu služby.

Od října 2015 pracuje na území MČ Praha-Libuš ve zvýšené míře organizace Naděje. Zaměřuje se na poskytování terénních sociálních služeb pro osoby bez domova. Nyní je zveřejněna průběžná zpráva z ročního pilotního provozu služby za období říjen 2015 - červen 2016. Do září 2016 je plánováno vytvoření roční závěrečné zprávy týkající se cílové skupiny osob a doporučení pro další jednání a rozhodování v této oblasti.

Působení organizace Naděje v základní míře organizuje správní celek MČ Praha 12. Základní míru péče spolufinancuje magistrát hl. m. Prahy a správní celek MČ Praha 12.

Navýšení hodin práce sociálních terénních pracovníků zajistila MČ Praha-Libuš díky nové možnosti požádat o dotace hl. m. Prahu na práci městských částí v oblasti sociální i v jejich samosprávném působení. O pokračování služeb bude rozhodováno na základě závěrečné zprávy z prvního pilotního roku.

Náklady na služby byly spolufinancovavé z dotace hl. m. Prahy pro oblast sociální, oblast č. 2 - Řešení problematiky bezdomovectví, a z rozpočtu MČ Praha-Libuš. Roční pilotní provoz byl podpořen z části v roce 2015 a z části v roce 2016.

MČ Praha-Libuš tímto využila první šanci na podporu ze strany hl. m. Prahy pro práci městských částí i v rámci jejich samosprávního působení v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na všech nečíslovaných městských částech hl. m. Prahy.