Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - v k.ú. Krč.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - v k.ú. Krč.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Červenec 30, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Srpen 28, 2014