Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Strašnice.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Strašnice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Září 24, 2013
Svěšeno: 
Středa, Říjen 23, 2013