Katastrální úřad - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Modřany.

Katastrální úřad - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Modřany.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Srpen 27, 2012
Svěšeno: 
Úterý, Září 25, 2012