MČ Praha 12 - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - rodinný dům parc.č. 166/9, 167/3, 835/98 v k.ú. Písnice, při ul. Lužská,

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - rodinný dům parc.č. 166/9, 167/3, 835/98 v k.ú. Písnice, při ul. Lužská,

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Září 9, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Září 25, 2014