MČ Praha 12 - Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností - rodinný dům na pozemcích parc.č. 166/9, 167/3, 835/98 v k.ú. Písnice, při ulici Lužská

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností - rodinný dům na pozemcích parc.č. 166/9, 167/3, 835/98 v k.ú. Písnice, při ulici Lužská

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Říjen 20, 2014
Svěšeno: 
Středa, Listopad 5, 2014