MČ Praha 4 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Kanalizační stoky gravitační splaškové a dešťové kanalizace v rámci stavby zvané Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0013 - Dobronická - obj. SO 03, SO 04.

MČ Praha 4 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Kanalizační stoky gravitační splaškové a dešťové kanalizace v rámci stavby zvané Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0013 - Dobronická - obj. SO 03, SO 04.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Srpen 19, 2015
Svěšeno: 
Pátek, Září 4, 2015