MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem - prodej části pozemku z důvodu zateplení bytového domu v ulici K Lukám 650, obec Praha, parc.č. 557/30 v k.ú. Libuš.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem - prodej části pozemku z důvodu zateplení bytového domu v ulici K Lukám 650, obec Praha, parc.č. 557/30 v k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Únor 25, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Březen 13, 2014