MHMP - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání, bytový dům Písnice, parc.č. 910/1, 910/66, 910/86, 910/152, 921/13 v k.ú. Písnice.

MHMP - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání, bytový dům Písnice, parc.č. 910/1, 910/66, 910/86, 910/152, 921/13 v k.ú. Písnice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Říjen 13, 2014
Svěšeno: 
Středa, Říjen 29, 2014