MHMP - Vyhlášení grantového řízení ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2015