Povodňový plán

Rada městské části Praha-Libuš na svém zasedání dne 21.11.2016 schválila Povodňový plán MČ Praha-Libuš.

Povodňový plán v tištěné podobě je uložen v kanceláři  starosty městské části Praha-Libuš , Libušská 35,  Praha 4 - Libuš a na odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha-Libuš, K lukám 664, Praha 4 - Libuš.

Kromě tištěné podoby má městská část  k dispozici i digitální povodňový plán, který najdete na webové stránce: http://www.edpp.cz/dpp/praha-libus