Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Ing. Daniela Kutnarová, Ing. Radek Kutnar Vloženo: 10.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094175
PDF icon _processed_175_18.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 10.10.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 21 k pojistné smlouvě
Platnost od: 10.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104192
PDF icon _processed_dodatek_c_21_k_pojistne_smlouve_allianz.pdf
Pavel Juhos Vloženo: 10.10.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu
Platnost od: 03.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104193
PDF icon _processed_dodatek_c_1_ke_smlouve_o_najmu_bytu_pavel_juhos.pdf
Ing. Stanislav Mareš Vloženo: 09.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o správě webových stránek
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018076154
PDF icon _processed_smlouva_o_sprave_webovych_stranek_stanislav_mares.pdf
Ing. Petr Komínek Vloženo: 09.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018085170
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_petr_kominek.pdf
Anylopex plus, s.r.o. Vloženo: 08.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094176
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_anylopex.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 04.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o připojení
Platnost od: 04.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094191
PDF icon _processed_smlouva_o_pripojeni_pre.pdf
Generali Pojišťovna, a.s. Vloženo: 04.10.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti Region
Platnost od: 04.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094172
PDF icon _processed_dodatek_c_1_k_pojistne_smlouve_majetku_odpovednosti_generali_pojistovna.pdf
PLASTOKNO, s.r.o. Vloženo: 04.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 04.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094190
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_plastokno.pdf
Michal Beneš, Jitka Benešová Vloženo: 04.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 10.09.2018
Číslo smlouvy: 2018064125
PDF icon _processed_125_18.pdf
Nguyen Ngoc Kiem, Dang Thi Mai Hong Vloženo: 02.10.2018
Typ smouvy: Směnná smlouva
Platnost od: 01.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094173
PDF icon _processed_173_18.pdf
Manželé Smolkovi Vloženo: 02.10.2018
Typ smouvy: Směnná smlouva
Platnost od: 01.10.2018
Číslo smlouvy: 2018094174
PDF icon _processed_174_18.pdf
TLV, s.r.o. Vloženo: 02.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o poskytování služby "Kniha jízd"
Platnost od: 02.10.2018
Číslo smlouvy: 2018076156
PDF icon _processed_smlouva_o_poskytovani_sluzby_kniha_jizd_tlv.pdf
BENJAMÍN, s.r.o. Vloženo: 02.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 06.09.2018
Číslo smlouvy: 2018073164
PDF icon _processed_smlouva_benjamin.pdf
manželé Pilní Vloženo: 01.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 29.08.2018
Číslo smlouvy: 2018084189
PDF icon _processed_189_18_pilni.pdf
RENASTAV, s.r.o. Vloženo: 26.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 21.08.2018
Číslo smlouvy: 2018084171
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_renastav.pdf
EDUin, o.p.s. Vloženo: 26.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o partnerství
Platnost od: 01.08.2018
Číslo smlouvy: 2018073158
PDF icon _processed_smlouva_o_partnerstvi_eduin_ops.pdf
Golf Style, s.r.o. Vloženo: 20.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o smlouvě budoucí směnné
Platnost od: 18.09.2018
Číslo smlouvy: 2018084167
PDF icon _processed_167_18.pdf
Stanislav Král - PC Support Vloženo: 17.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o zpracování osobních údajů
Platnost od: 13.07.2018
Číslo smlouvy: 2018076147
PDF icon _processed_147_18.pdf
Koma Rent, s.r.o. Vloženo: 17.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o nájmu kontejnerů
Platnost od: 08.06.2018
Číslo smlouvy: 2018045116
PDF icon _processed_116_18.pdf
Central Group, a.s. Vloženo: 17.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o právu provést stavbu
Platnost od: 12.09.2018
Číslo smlouvy: 2018094186
PDF icon _processed_186_18.pdf
Limex ČR, s.r.o. Vloženo: 17.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 13.09.2018
Číslo smlouvy: 2018094178
PDF icon _processed_178_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 12.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napětí hladině NN
Platnost od: 09.07.2018
Číslo smlouvy: 2018066135
PDF icon _processed_135_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 06.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o pípojení ze sítí NN
Platnost od: 03.09.2018
Číslo smlouvy: 2018096181
PDF icon _processed_181_18.pdf
B.A.F. art, spol. s.r.o. Vloženo: 05.09.2018
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 04.06.2018
Číslo smlouvy: 2018024024
PDF icon _processed_024_18.pdf
Petr Augusta Vloženo: 04.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 06.08.2018
Číslo smlouvy: 2018076162
PDF icon _processed_162_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 04.09.2018
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 29.08.2018
Číslo smlouvy: 2018074157
PDF icon _processed_157_18.pdf
TJ Sokol Písnice, z.s. Vloženo: 20.08.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
Platnost od: 21.02.2017
Číslo smlouvy: 2017014008
PDF icon _processed_008_17.pdf
Hana Humlová Vloženo: 20.08.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Platnost od: 15.08.2018
Číslo smlouvy: 2018074153
PDF icon _processed_153_18.pdf
Temo-Telekomunikace, a.s. Vloženo: 20.08.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Platnost od: 15.08.2018
Číslo smlouvy: 2018064139
PDF icon _processed_139_18.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. PDF icon _processed_137_18.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Vloženo: 10.08.2018
Typ smouvy: 2018066130
Platnost od: 03.08.2018
Číslo smlouvy: 2018066130
PDF icon _processed_130_18.pdf
Temo-Telekomunikace, a.s. Vloženo: 10.08.2018
Typ smouvy: Smlouva ozřízení služebnosti
Platnost od: 06.06.2018
Číslo smlouvy: 2018054105
PDF icon _processed_105_18.pdf
Ing. arch. Břetislav Heczko Vloženo: 10.08.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 10.08.2018
Číslo smlouvy: 2018054102
PDF icon _processed_102_18.pdf
Syza, s.r.o. Vloženo: 10.08.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 29.05.2018
Číslo smlouvy: 2018054101
PDF icon _processed_101_18.pdf
Judo club Kidsport, z.s. Vloženo: 09.08.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 04.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046094
PDF icon _processed_094_18_2.pdf
Spolek rozvoje Praha-Libuš-Písnice Vloženo: 09.08.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 09.08.2018
Číslo smlouvy: 2018046051
PDF icon _processed_051_18.pdf
Roman Hajda Vloženo: 08.08.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 07.08.2018
Číslo smlouvy: 2018076161
PDF icon _processed_161_18.pdf
Walco CZ, spol. s.r.o. Vloženo: 08.08.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Platnost od: 07.08.2018
Číslo smlouvy: 2018076155
PDF icon _processed_155_18.pdf
Omnijet Stavba, spol. s.r.o. Vloženo: 07.08.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 06.08.2018
Číslo smlouvy: 2017025014
PDF icon _processed_014_18.pdf

Stránky