Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Libuš Vloženo: 19.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 11.07.2018
Číslo smlouvy: 2018046059
PDF icon _processed_059_18.pdf
MŠ Lojovická Vloženo: 19.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 06.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046052
PDF icon _processed_052_18.pdf
Mateřská škola Lojovická Vloženo: 17.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 06.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046044
PDF icon _processed_044_18.pdf
Tělocvičná jednota Sokol Libuš Vloženo: 17.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 05.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046060
PDF icon _processed_060_18.pdf
Tělovýchovná jednota Sokol Libuš Vloženo: 17.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 05.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046061
PDF icon _processed_061_18.pdf
MŠ Ke Kašně Vloženo: 17.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 13.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046065
PDF icon _processed_065_18.pdf
MŠ Ke Kašně Vloženo: 17.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 13.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046066
PDF icon _processed_066_18.pdf
MŠ Ke Kašně Vloženo: 17.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 13.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046046
PDF icon _processed_046_18.pdf
MŠ Ke Kašně Vloženo: 17.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 13.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046047
PDF icon _processed_047_18.pdf
KPM Křížem Krážem, z.s. Vloženo: 17.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 13.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046057
PDF icon _processed_057_18.pdf
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Písnice Vloženo: 16.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 12.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046048
PDF icon _processed_048_18.pdf
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Písnice Vloženo: 16.07.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 12.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046070
PDF icon _processed_070_18.pdf
Avelon, s.r.o. Vloženo: 16.07.2018
Typ smouvy: Smlouv o dílo
Platnost od: 13.07.2018
Číslo smlouvy: 2018074145
PDF icon _processed_145_18.pdf
Sitel, spol. s.r.o. Vloženo: 16.07.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 10.07.2018
Číslo smlouvy: 2018066143
PDF icon _processed_143_18.pdf
T-mobile Czech republic, a.s. Vloženo: 26.06.2018
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 25.06.2018
Číslo smlouvy: 2018034027
PDF icon _processed_027_18.pdf
Workout Europe, s.r.o. Vloženo: 28.05.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 12.12.2017
Číslo smlouvy: 2017105150
PDF icon _processed_150_17.pdf
Rezidence Měcholupy, s.r.o. Vloženo: 11.05.2018
Typ smouvy:
Platnost od: 02.05.2018
Číslo smlouvy: 2018024016
PDF icon _processed_016_18.pdf
Urbiosisto, s.r.o. Vloženo: 11.05.2018
Typ smouvy:
Platnost od: 30.04.2018
Číslo smlouvy: 2018044042
PDF icon _processed_042_18.pdf
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Vloženo: 11.05.2018
Typ smouvy:
Platnost od: 23.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034026
PDF icon _processed_026_18.pdf
Dodatek č. 1 ke řizovací listině Jednotky sbou dobrovolných hasičů Libuš Vloženo: 10.05.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046098
PDF icon _processed_098_18.pdf
Dodatek č. 1 ke řizovací listině Jednotky sbou dobrovolných hasičů Písnice Vloženo: 10.05.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046099
PDF icon _processed_099_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046092
PDF icon _processed_092_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Meteorologická Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046093
PDF icon _processed_093_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Lojovická Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046095
PDF icon _processed_095_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Mezi Domy Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046094
PDF icon _processed_094_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace K Lukám Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046097
PDF icon _processed_097_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Ke Kašně Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046096
PDF icon _processed_096_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 24.04.2018
Číslo smlouvy: 2018024025
PDF icon _processed_025_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 25.04.2018
Typ smouvy: Dohoda o převedu práv a povinností ke stavbě
Platnost od: 10.04.2018
Číslo smlouvy: 2018044036
PDF icon _processed_036_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 25.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 17.04.2018
Číslo smlouvy: 2018024017
PDF icon _processed_017_18.pdf
Tělovýchovná jednota Sokol Písnice, z.s. Vloženo: 25.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 11.04.2018
Číslo smlouvy: 2018016002
PDF icon _processed_002_18.pdf
Tělovýchovná jednota Sokol Písnice, z.s. Vloženo: 18.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 16.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046038
PDF icon _processed_038_18.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Vloženo: 16.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o realizaci překládky sítě elektronickch komunikací
Platnost od: 11.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046039
PDF icon _processed_039_18.pdf
XRC Czech, s.r.o. Vloženo: 16.04.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 13.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034034
PDF icon _processed_034_18_xrc_czech_sr.o.pdf
XRC Czech, s.r.o. Vloženo: 11.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o provedení stavebních úprav
Platnost od: 05.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034033
PDF icon _processed_033_18.pdf
Spolek Lukostřelecký klub CERE, z.s. Vloženo: 11.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o poskytnutí sídla společnosti
Platnost od: 10.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034031
PDF icon _processed_031_18.pdf
Koutecký, s.r.o. Vloženo: 11.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu
Platnost od: 10.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034030
PDF icon _processed_030_18.pdf
Koutecký, s.r.o. Vloženo: 11.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
Platnost od: 10.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034029
PDF icon _processed_029_18.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Vloženo: 11.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami
Platnost od: 03.04.2018
Číslo smlouvy: 2018016008
PDF icon _processed_008_18.pdf
Svoboda Roman Vloženo: 09.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 27.03.2018
Číslo smlouvy: 2017114158
PDF icon _processed_158_17.pdf

Stránky