Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074128
PDF icon _processed_128_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074127
PDF icon _processed_127_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074126
PDF icon _processed_126_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 20.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074125
PDF icon _processed_125_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
MŠ Ke Kašně Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 26.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074124
PDF icon _processed_124_19_ms_ke_kasne.pdf
Spojené hlavy, z.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074123
PDF icon _processed_123_19_spojene_hlavy_z.s.pdf
Bytové družstvo Libuš Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Dohoda o rozpuštění sdrsužení a o vypořádání majetku sdružení
Platnost od: 10.07.2019
Číslo smlouvy: 2018096183
PDF icon _processed_183_18_dohoda_o_rozpusteni_sdruzeni_bd_libus.pdf
INFO-DRÁČEK, z.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor
Platnost od: 29.05.2019
Číslo smlouvy: 2019064064
PDF icon _processed_064_19_info-dracek_z.s.pdf
INFO-DRÁČEK, z.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 29.05.2019
Číslo smlouvy: 2019066109
PDF icon _processed_109_19_info-dracek_z.s.pdf
ProTrade, s.r.o. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 03.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074122
PDF icon _processed_122_19_protrade_s.r.o.pdf
ELTODO, a.s. Vloženo: 12.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Platnost od: 11.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074120
PDF icon _processed_120_19_dodatek_c_1_eltodo_a.s.pdf
Ing. Jaroslav Brtáň Vloženo: 12.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o veřejnosprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace zřízené územním samosprávním celkem
Platnost od: 15.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054050
PDF icon _processed_050_19_ing._jaroslav_brtan.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Číslo INO/16/06/000375/2019
Platnost od: 24.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066072
PDF icon _processed_072_19_mhmp_smlouva_o_financni_vypomoci.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066115
PDF icon _processed_115_19_zs_meteorologicka.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 28.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064069
PDF icon _processed_069_19_predistribuce_smlouva_o_vb.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066114
PDF icon _processed_114_19_ms_meteorologicka.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 29.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044046
PDF icon _processed_046_19_mhmp_smlouva_o_vypujcce.pdf
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 15.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044040
PDF icon _processed_040_19_prazska_plynarenska_distribuce.pdf
Mateřská škola Ke Kašně Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 10.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046035
PDF icon _processed_035_19_zrizovaci_listina_ke_kasne.pdf
DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 08.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044031
PDF icon _processed_031_19_development_industries.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Meteorologická
Platnost od: 10.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046038
PDF icon _processed_038_19_zrizovaci_listina_zs_meteorologicka.pdf
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Písnice Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č.2 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městké části Praha-Libuš
Platnost od: 09.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046032
PDF icon _processed_032_19_zrizovaci_listina_sdh_pisnice.pdf
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libuš Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č.2 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městké části Praha-Libuš
Platnost od: 09.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046033
PDF icon _processed_033_19_zrizovaci_lisitna_sdh_libus.pdf
Linka bezpečí, z.s. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 27.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066116
PDF icon _processed_116_19_linka_bezpeci.pdf
UNIFROST servis s.r.o. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 22.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054053
PDF icon _processed_053_19_unifrost.pdf
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Platnost od: 10.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046039
PDF icon _processed_039_19_zrizovaci_listina_zs_s_rvj.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola K Lukám
Platnost od: 10.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046034
PDF icon _processed_034_19_zrizovaci_listina_ms_k_lukam.pdf
T-Mobile Czech Republic a.s. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti č. 108074-000-00
Platnost od: 22.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054052
PDF icon _processed_052_19_t_mobile_smlouva_o_zrizeni_sluzebnosti.pdf
paní Saipová, pan Saip Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 2014074062 o nájmu služebního bytu
Platnost od: 30.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054056
PDF icon _processed_056_19_manzele_saipovi.pdf
Mateřská škola Lojovická Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Lojovická
Platnost od: 10.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046036
PDF icon _processed_036_19_zrizovaci_listina_ms_lojovicka.pdf
Mateřská škola Mezi Domy Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č.5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi Domy
Platnost od: 10.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046037
PDF icon _processed_037_19_zrizovaci_listina_ms_mezi_domy.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Platnost od: 28.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064067
PDF icon _processed_067_19_ceska_telekomunikacni_infrastruktura_smlouva_vb.pdf
SITEL, spol. s r.o. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 24.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044042
PDF icon _processed_042_19_sitel_smlouva_vb.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 12.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066112
PDF icon _processed_112_19_ms_k_lukam.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066113
PDF icon _processed_113_19_ms_meteorologicka.pdf
Rodinné centrum Kuřátko, z.s. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 24.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066105
PDF icon _processed_105_19_rodinne_centrum_kuratko_z.s.pdf
Mateřská škola Lojovická Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 05.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066093
PDF icon _processed_093_19_ms_lojovicka.pdf
Mateřská škola Lojovická Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 05.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066092
PDF icon _processed_092_19_ms_lojovicka.pdf
Mateřská škola Lojovická Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 05.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066091
PDF icon _processed_091_19_ms_lojovicka.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 12.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064071
PDF icon _processed_071_19_ms_k_lukam.pdf

Stránky