Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Modrý klíč o.p.s. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066101
PDF icon _processed_101-19_modry_klic_o.p.s.pdf
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Písnice Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 25.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066106
PDF icon _processed_106_19_sh_cms_-_sbor_dobr._hasicu_praha_-_pisnice.pdf
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Písnice Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 25.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066107
PDF icon _processed_107_19_sh_cms_-_sbor_dobr._hasicu_praha_pisnice.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066108
PDF icon _processed_108_19_zs_meteorologicka.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 12.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066110
PDF icon _processed_110_19_ms_k_lukam.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 12.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066111
PDF icon _processed_111_19_ms_k_lukam.pdf
Czech FB Facility o.s. Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 10.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066086
PDF icon _processed_086_19_czech_fb_facility_o.s.pdf
POCTA Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 10.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066089
PDF icon _processed_089_19_pocta.pdf
POCTA Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 10.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066088
PDF icon _processed_088_19_pocta.pdf
Mateřská škola Lojovická Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 05.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066090
PDF icon _processed_090_19_ms_lojovicka.pdf
Judo club Kidsport z.s. Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 10.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066087
PDF icon _processed_087_19_judo_club_kidsport_z.s.pdf
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - LIBUŠ Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 27.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066084
PDF icon _processed_084_19_sdruzeni_hasisu_cech_moravy_a_slezka.pdf
KPM Křížem Krážem, z.s. Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 01.07.2019
Číslo smlouvy: 2019066080
PDF icon _processed_080_19_kpm_krizem_krazem_z._s.pdf
MŠ Ke Kašně Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 26.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066081
PDF icon _processed_081_19_ms_ke_kasne.pdf
Lukostřelecký klub CERE, z.s. Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 28.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066082
PDF icon _processed_082_19_lukostrelecky_klub_cere_z.s.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Příkazní smlouva č. 331/2019
Platnost od: 01.07.2019
Číslo smlouvy: 2019064073
PDF icon _processed_073_19_osigeno_verejne_zakazky.pdf
WALCO CZ spol. s. r.o. Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Dohoda o předčasném užívání stavby
Platnost od: 28.06.2019
Číslo smlouvy: 2019065068
PDF icon _processed_068_19_dohoda_o_predcasnem_uzivani_stavby.pdf
Tenisový klub Písnice Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřenoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 08.07.2019
Číslo smlouvy: 2019066119
PDF icon _processed_119_19_tenisovy_klub_pisnice_spolek.pdf
Lukostřelecký klub CERE, z.s. Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 28.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066083
PDF icon _processed_083_19_dotace_lukostrelecky_klub_cere.pdf
Tělocvičná jednota Sokol Libuš Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 19.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066075
PDF icon _processed_075_19_dotace_tj_sokol_libus.pdf
Sportovní klub Libuš 838, z.s. Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 01.07.2019
Číslo smlouvy: 2019066085
PDF icon _processed_085_19_dotace_sportovni_klub_libus_838.pdf
Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE, z.s. Vloženo: 09.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 01.07.2019
Číslo smlouvy: 2019066098
PDF icon _processed_098_19_dotace_tj_sokol_pisnice.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 04.07.2019
Typ smouvy: Přihláška k pojistné smlouvě Autoflotila
Platnost od: 27.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054118
PDF icon _processed_118_19_prihlaska_autoflotila_allianz.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 03.07.2019
Typ smouvy: Přihláška k pojistné smlouvě Autoflotila
Platnost od: 14.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064117
PDF icon _processed_117_19_dodatek_autoflotila_allianz.pdf
T-Mobile Czech Republic, a.s. Vloženo: 02.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 12.06.2019
Číslo smlouvy: 2019054057
PDF icon _processed_057_19_t_mobile.pdf
MASO-PROFIT, s.r.o. Vloženo: 02.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 28.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064070
PDF icon _processed_070_19_smlouva_o_dilo_maso-profit.pdf
Eltodo, a.s. Vloženo: 27.06.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 05.06.2019
Číslo smlouvy: 2019054058
PDF icon _processed_058_19_eltodo.pdf
Raicom, s.r.o. Vloženo: 27.06.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 28.05.2019
Číslo smlouvy: 2019065059
PDF icon _processed_059_19_raicom.pdf
EMAP, s.r.o. Vloženo: 24.06.2019
Typ smouvy: Dodatek jč. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Platnost od: 04.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064062
PDF icon _processed_062_19_dodatek_c_2_emap.pdf
STINRE, s.r.o. Vloženo: 24.06.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Platnost od: 04.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064061
PDF icon _processed_061_19_dodatek_c_1_stinre.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 24.06.2019
Typ smouvy: Přihláška k pojistné smlouvě Autoflotila
Platnost od: 27.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054060
PDF icon _processed_prihlaska_do_autoflotily_allianz.pdf
Fairinvest, s.r.o. Vloženo: 18.06.2019
Typ smouvy: Kupní smlouvy
Platnost od: 15.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054051
PDF icon _processed_051_2019_fairinvest.pdf
Ing. Jaroslav Brtáň Vloženo: 01.06.2019
Typ smouvy: Smlouva o veřejnoprávní kontrole hospodaření příspěvkových organizací
Platnost od: 15.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054050
PDF icon _processed_050_19_brtan.pdf
AQIK, s.r.o. Vloženo: 29.05.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě
Platnost od: 29.05.2019
Číslo smlouvy: 2019055055
PDF icon _processed_dodatek_c_2_k_prikazni_smlouve_aqik.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 27.05.2019
Typ smouvy: Smlouva o financování projektu v rámci OP Praha - pól růstu
Platnost od: 03.05.2019
Číslo smlouvy: 2019053054
PDF icon 1304_smlouva_o_financovani_podepsana_mc_a_ro_-_original_-_el._sign.pdf
Workout Europe, s.r.o. Vloženo: 26.05.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 02.05.2019
Číslo smlouvy: 2019044048
PDF icon _processed_048_19_workout_europe.pdf
Tereza Rajchlová Vloženo: 03.05.2019
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 24.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044041
PDF icon _processed_041_19_tereza_rajchlova.pdf
S.V.A. spol, s.r.o. Vloženo: 03.05.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 24.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044043
PDF icon _processed_043_19_s.v.a.pdf
S.V.A. spol, s.r.o. Vloženo: 03.05.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 24.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044044
PDF icon _processed_044_19_s.v.a.pdf
Walco CZ, spol. s.r.o. Vloženo: 02.05.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 24.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044045
PDF icon _processed_045_19_walco_1_cast.pdf, PDF icon _processed_045_19_walco_2_cast.pdf

Stránky