Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Linde Gas, a.s. Vloženo: 09.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních
Platnost od: 04.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034028
PDF icon _processed_028_18.pdf
Pavel Faliko Vloženo: 09.04.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 06.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034035
PDF icon _processed_035_18.pdf
Generali Pojisšťovna, a.s. Vloženo: 09.04.2018
Typ smouvy: Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti Region
Platnost od: 05.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034032
PDF icon _processed_032_18.pdf
Pavel Mika - Faliko Vloženo: 23.03.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Platnost od: 21.03.2018
Číslo smlouvy: 2018024015
PDF icon _processed_015_18.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 23.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Platnost od: 19.02.2018
Číslo smlouvy: 2018014005
PDF icon _processed_005_18.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Skupinová pojistná smlouva
Platnost od: 11.01.2018
Číslo smlouvy: 2018014003
PDF icon _processed_003_18.pdf
G.A.P. education, střední škola, s.r.o. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
Platnost od: 31.01.2018
Číslo smlouvy: 201724173
PDF icon _processed_173_17.pdf
Rodinné centrum Kuřátko, z.s. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 02.01.2018
Číslo smlouvy: 2017114162
PDF icon _processed_162_17.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Platnost od: 19.02.2018
Číslo smlouvy: 2018014007
PDF icon _processed_007_18.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Platnost od: 19.02.2018
Číslo smlouvy: 2018014006
PDF icon _processed_006_2018_pvk.pdf
Doc. Ing. Jaroslav Zahradník, CSc. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o zřízení smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 20.03.2018
Číslo smlouvy: 2018024022
PDF icon _processed_022_18.pdf
FRP Services, s.r.o. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: smlouva o poskytování servisních služeb
Platnost od: 13.03.2018
Číslo smlouvy: 2018016013
PDF icon _processed_smlouva_frp_services_s.r.o.pdf
B.A.F. art spol.,s.r.o. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemen
Platnost od: 27.07.2017
Číslo smlouvy: 2017074107
PDF icon _processed_107_17.pdf
Temo-Telekomunikace, a.s. Vloženo: 21.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Platnost od: 21.02.2018
Číslo smlouvy: 2017124178
PDF icon _processed_178_17.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Vloženo: 21.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 21.02.2018
Číslo smlouvy: 2017124172
PDF icon _processed_172_17.pdf
Hlavní město Praha, zastoupené Trade Centre Praha, a.s. Vloženo: 20.03.2018
Typ smouvy: smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních VO
Platnost od: 16.02.2018
Číslo smlouvy: 2018015011
PDF icon _processed_011_2018_hmp_trade_centre_praha.pdf
Rezidence Měcholupy, s.r.o. Vloženo: 20.03.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 12.02.2018
Číslo smlouvy: 2017114167
PDF icon _processed_167_17.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 19.03.2018
Typ smouvy:
Platnost od: 01.02.2018
Číslo smlouvy: 2018016012
PDF icon _processed_hmp_dohoda_o_predani_a_prevzeti_prav_zavazku.pdf
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vloženo: 19.03.2018
Typ smouvy:
Platnost od: 01.02.2018
Číslo smlouvy: 2018014010
PDF icon _processed_kooperativa_pojistna_smlouva_o_skupinovem_urazovem_pojisteni.pdf
Pavel Míka - Faliko Vloženo: 01.02.2018
Typ smouvy:
Platnost od: 01.02.2018
Číslo smlouvy: 2018014004
PDF icon Smlouva
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 29.01.2018
Typ smouvy: Skupinová pojistná smlouva
Platnost od: 29.01.2018
Číslo smlouvy: 2018014003
PDF icon Smlouva
Walco CZ, spol. s.r.o. Vloženo: 11.01.2018
Typ smouvy:
Platnost od: 11.01.2018
Číslo smlouvy: 2017085121
PDF icon Smlouva
Mgr. Šárka Thérová, Mgr. Martin Marcoň Vloženo: 08.01.2018
Typ smouvy:
Platnost od: 08.01.2018
Číslo smlouvy: 2017114164
PDF icon Smlouva
Mgr. Šárka Thérová, Mgr. Martin Marcoň Vloženo: 08.01.2018
Typ smouvy:
Platnost od: 08.01.2018
Číslo smlouvy: 2017114163
PDF icon Smlouva
Ing. Hynek Seiner Vloženo: 08.01.2018
Typ smouvy:
Platnost od: 08.01.2018
Číslo smlouvy: 2017115166
PDF icon Smlouva
Soukromá fyzická osoba Vloženo: 18.12.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 18.12.2017
Číslo smlouvy: 2017104147
PDF icon Smlouva
PS Sprint, s.r.o. Vloženo: 13.12.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 13.12.2017
Číslo smlouvy: 2017105151
PDF icon Smlouva
Zuzana Vránová, DiS. Vloženo: 13.12.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 13.12.2017
Číslo smlouvy: 2017123179
PDF icon Smlouva
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů z.s. Vloženo: 08.12.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 08.12.2017
Číslo smlouvy: 2017114160
PDF icon Smlouva
KPM Křížem Krážem, z.s. Vloženo: 07.12.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 07.12.2017
Číslo smlouvy: 2017114161
PDF icon Smlouva
Walco CZ, spol. s.r.o. Vloženo: 06.12.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 06.12.2017
Číslo smlouvy: 2017115165
PDF icon Smlouva
Indigo Infra Cz, a.s. Vloženo: 30.11.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 30.11.2017
Číslo smlouvy: 2017114169
PDF icon Smlouva
Fyzická osoba Vloženo: 29.11.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 29.11.2017
Číslo smlouvy: 2017104146
PDF icon Smlouva
MIRÓ Audit Services, s.r.o. Vloženo: 28.11.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 28.11.2017
Číslo smlouvy: 2017126180
PDF icon Smlouva
Soukromá fyzická osoba Vloženo: 27.11.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 27.11.2017
Číslo smlouvy: 2017104145
PDF icon Smlouva
Tělocvičná jednota Sokol Libuš Vloženo: 10.11.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 10.11.2017
Číslo smlouvy: 2017116171
PDF icon Smlouva
Fyzická osoba Vloženo: 10.11.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 10.11.2017
Číslo smlouvy: 2017084127
PDF icon Smlouva
Spoluvlastníci pozemků Vloženo: 03.11.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 03.11.2017
Číslo smlouvy: 2017104136
PDF icon Smlouva
Hana Humlová Vloženo: 01.11.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 01.11.2017
Číslo smlouvy: 2017104142
PDF icon Smlouva
Kyrastav, spol. s.r.o. Vloženo: 01.11.2017
Typ smouvy:
Platnost od: 01.11.2017
Číslo smlouvy: 2017116153
PDF icon Smlouva

Stránky