Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
AB Auto Brejla, s.r.o. Vloženo: 02.05.2019
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 15.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044047
PDF icon _processed_047_19_auto_brejla.pdf
Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc, s.r.o. Vloženo: 05.04.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 04.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044030
PDF icon _processed_030_19_manipulace_investice_konstrukce_rosenkranc.pdf
BHS, s.r.o. Vloženo: 02.04.2019
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 27.03.2019
Číslo smlouvy: 2019034029
PDF icon _processed_029_19_prikazni_smlouva_bhs.pdf
Sitel, s.r.o. Vloženo: 28.03.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 28.03.2019
Číslo smlouvy: 2019034028
PDF icon _processed_028_19_sitel_s.r.o.pdf
V Koutě, s.r.o. Vloženo: 27.03.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 19.03.2019
Číslo smlouvy: 2019034027
PDF icon _processed_027_2019_v_koute_s.r.o.pdf
TAVOČER, s.r.o. Vloženo: 20.03.2019
Typ smouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Platnost od: 20.03.2019
Číslo smlouvy: 2019034026
PDF icon _processed_026_19_smlouva_o_najmu_pozemku_tavocer.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 20.03.2019
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 20.03.2019
Číslo smlouvy: 2019036025
PDF icon _processed_025_19_prikazni_smlouva_osigeno_verejne_zakazky_dotace.pdf
JCDecaux, Městský mobiliář, s.r.o. Vloženo: 14.03.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 14.03.2019
Číslo smlouvy: 2019036024
PDF icon _processed_024_19_smlouva_o_vypujce_jcdecaux_mestsky_mobiliar.pdf
EDUin, o.p.s. Vloženo: 13.03.2019
Typ smouvy: Smlouva o partnerství
Platnost od: 12.03.2019
Číslo smlouvy: 2019033023
PDF icon _processed_023_19_smlouva_o_partnerstvi_eduin.pdf
STINRE, s.r.o. Vloženo: 13.03.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 13.03.2019
Číslo smlouvy: 2019034022
PDF icon _processed_022_19_smlouva_o_dilo_stinre.pdf
Správa služeb hlavního měta Prahy, příspěvková organizace Vloženo: 13.03.2019
Typ smouvy: Smlouva o napojení objektu na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy
Platnost od: 13.03.2019
Číslo smlouvy: 2019034021
PDF icon _processed_021_19_smlouva_o_napojeni_objektu_na_poplachovy_system_sprava_sluzeb_hmp.pdf
dot. DesignStudio, s.r.o. Vloženo: 11.03.2019
Typ smouvy: dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Platnost od: 11.03.2019
Číslo smlouvy: 2019036020
PDF icon _processed_020_19_dodatek_c_2_dot_design_studio.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Vloženo: 07.03.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Platnost od: 06.03.2019
Číslo smlouvy: 2019034019
PDF icon _processed_019_19_smlouva_o_bud_sml_o_zrizeni_vb_sluzebnosti_cti.pdf
Ing. Soňa Gondolánová Vloženo: 05.03.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 05.03.2019
Číslo smlouvy: 2019034018
PDF icon _processed_018_19_smlouva_o_bud_sml_o_zrizeni_sluzebnosti_gondolanova.pdf
Petra Lehovcová Vloženo: 05.03.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu
Platnost od: 05.03.2019
Číslo smlouvy: 2019034017
PDF icon _processed_017_19_dodatek_c_4_lehovcova.pdf
Vimbau, s.r.o. Vloženo: 01.03.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 28.02.2019
Číslo smlouvy: 2019024016
PDF icon _processed_016_19_darovaci_smlouva_vimbau.pdf
CENTRAL GROUP Košíře, a.s. Vloženo: 28.02.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 28.02.2019
Číslo smlouvy: 2019024015
PDF icon _processed_015_19_darovaci_smlouva_central_group_kosire.pdf
Mgr. Jana Kaněrová Vloženo: 27.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 27.02.2019
Číslo smlouvy: 2019024014
PDF icon _processed_014_19_mgr_jana_kanerova_smlouva_o_vypujcce.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 27.02.2019
Typ smouvy: Přihláška k pojistné smlouvě Autoflotila
Platnost od: 07.02.2019
Číslo smlouvy: 2019024013
PDF icon _processed_013_19_allianz_prihlaska_do_skupinove_smlouvy_autoflotila.pdf
T-Mobile Czech Republic, a.s. Vloženo: 22.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 28.01.2019
Číslo smlouvy: 2019014008
PDF icon _processed_008_2019_t_mobile.pdf
Temo-Telekomuniakce, a.s. Vloženo: 22.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Platnost od: 23.01.2019
Číslo smlouvy: 2019014006
PDF icon _processed_006_2019_temo_telekomunikace_a.s.pdf
Lucie Kluzáková Vloženo: 22.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení
Platnost od: 22.01.2019
Číslo smlouvy: 2019014005
PDF icon _processed_005_2019_kluzakova_lucie.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Vloženo: 22.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 09.01.2019
Číslo smlouvy: 2019014002
PDF icon _processed_002_2019_pvs_a.s.pdf
Přažská vodohospodářská společnost, a.s. Vloženo: 22.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Platnost od: 25.01.2019
Číslo smlouvy: 2019014007
PDF icon _processed_007_2019_pvs.pdf
Ladislav Doležal Vloženo: 22.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 13.02.2019
Číslo smlouvy: 2019024009
PDF icon _processed_009_2019_ladislav_dolezal.pdf
Info-Dráček, z.s. Vloženo: 22.02.2019
Typ smouvy: Smlouvy o výpůjčce
Platnost od: 25.07.2018
Číslo smlouvy: 2018074151
PDF icon _processed_151_2018_infodracek.pdf
Info-Dráček, z.s. Vloženo: 22.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor
Platnost od: 25.07.2018
Číslo smlouvy: 2018074152
PDF icon _processed_152_2018_infodracek.pdf
Calmer, s.r.o. Vloženo: 22.02.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 28.12.2018
Číslo smlouvy: 2018126241
PDF icon _processed_241_2018_calmer_s.r.o.pdf
Telia Carrier Czech Republic, a.s. Vloženo: 22.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 21.02.2019
Číslo smlouvy: 2019024012
PDF icon _processed_012_19_smlouva_o_zrizeni_vb_telia_carrier.pdf
FRP Services, s.r.o. Vloženo: 20.02.2019
Typ smouvy: Zpracovatelská smlouva
Platnost od: 03.01.2018
Číslo smlouvy: 2018126240
PDF icon 240_2019_frp_services.pdf
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Vloženo: 20.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o nájmu
Platnost od: 04.12.2018
Číslo smlouvy: 2018094185
PDF icon _processed_185_2019_dpp.pdf
DDD Servis, spol. s.r.o. Vloženo: 20.02.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 11.12.2018
Číslo smlouvy: 2018126239
PDF icon _processed_239_2019_ddd_servis.pdf
CIBRENT PÍSNICE, s.r.o. Vloženo: 14.02.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 06.02.2019
Číslo smlouvy: 2019026011
PDF icon _processed_darovaci_smlouva_cib_rent_pisnice.pdf
Generali Pojišťovna, a.s. Vloženo: 14.02.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti Region
Platnost od: 31.01.2019
Číslo smlouvy: 2019014010
PDF icon _processed_dodatek_c_2_k_pojistne_smlouve_generali_pojistovna.pdf
Jaroslav Zavadil, DiS. Vloženo: 13.02.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 07.01.2019
Číslo smlouvy: 2018064140
PDF icon _processed_140_18.pdf
VELIANA, a.s. Vloženo: 28.01.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 23.01.2019
Číslo smlouvy: 2018064126
PDF icon _processed_126_18_smlouva_o_bud_sml_o_zrizeni_sluzebnosti_veliana.pdf
PELTI, a.s., EUROVIA CS, a.s. Vloženo: 21.01.2019
Typ smouvy: Smlouva o právu spravovat stavbu účelové neveřejné komunikace
Platnost od: 03.01.2019
Číslo smlouvy: 2019014004
PDF icon _processed_004_19_smlouva_o_pravu_spravovat_stavu_komunikace_pelti_eurovia.pdf
KyraStav, s.r.o. Vloženo: 21.01.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 31.12.2018
Číslo smlouvy: 2018126238
PDF icon _processed_238_19_darovaci_smlouva_kystastav.pdf
KyraStav, s.r.o. Vloženo: 18.01.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 31.12.2018
Číslo smlouvy: 2019016003
PDF icon _processed_003_19_darovaci_smlouva_kyrastav.pdf
JIří Koubek Vloženo: 13.01.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 19.12.2018
Číslo smlouvy: 2018126233
PDF icon _processed_233_18.pdf

Stránky