MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodloužení nájmu nebytových prostor