MHMP - Veřejná vyhláška: oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3403/00