Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor - Dražební vyhláška