Úřední deska

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha-Libuš je zveřejněný na profilu zadavatele: 
Profil zadavatele - Městské části Praha-Libuš

Kamenná deska se nachází před úřadem MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš. Mapa >> zde <<

Název Vyvěšenoseřadit sestupně Svěšeno Dokument

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 14.11.2013 Svěšeno: 31.12.2025 posta 00449.pdf (pdf, 193.29 KB)

MČ Praha-Libuš - Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

Vyvěšeno: 25.5.2018 Svěšeno: 31.12.2025 informace uradu praha o ochrane osobnich udaju gdpr - v r.pdf (pdf, 423.43 KB)

Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno: 30.6.2020 Svěšeno: 31.8.2023 skm c25820063012370.pdf (pdf, 43.91 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2021

Vyvěšeno: 12.7.2022 Svěšeno: 31.7.2023 skm c25822071215060.pdf (pdf, 37.24 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - Rozpočet zřizovaných organizací a střednědobý výhled rozpočtu - rok 2023

Vyvěšeno: 2.1.2023 Svěšeno: 31.1.2024 skm c25823010216230.pdf (pdf, 52.91 KB)

Český statistický úřad - Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

Vyvěšeno: 31.1.2023 Svěšeno: 19.6.2023 skm c25823013115120.pdf (pdf, 91.03 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními v roce 2023

Vyvěšeno: 24.2.2023 Svěšeno: 30.4.2024 skm c25823022414390.pdf (pdf, 46.89 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet na rok 2023, závazné ukazatele, finanční plán ek. činnosti a střednědobý výhled na r. 2024-28

Vyvěšeno: 1.3.2023 Svěšeno: 30.4.2024 skm c25823030117050.pdf (pdf, 143.22 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 20.4.2023 Svěšeno: 9.6.2023 skm c25823042011500.pdf (pdf, 335.47 KB)

Oznámení o výsledku Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro rok 2023

Vyvěšeno: 25.4.2023 Svěšeno: 27.7.2023 vysledky dotacniho programu 2023.pdf (pdf, 368.78 KB)

Ohlášení nálezu kočky 

Vyvěšeno: 27.4.2023 Svěšeno: 30.6.2023 skm c25823042714440.pdf (pdf, 30.98 KB)

MHMP - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3221/14

Vyvěšeno: 4.5.2023 Svěšeno: 15.6.2023 skm c25823050413240.pdf (pdf, 266.41 KB)

MHMP - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3577/00

Vyvěšeno: 4.5.2023 Svěšeno: 15.6.2023 skm c25823050413250.pdf (pdf, 243.55 KB)

MHMP - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3205/14

Vyvěšeno: 4.5.2023 Svěšeno: 15.6.2023 skm c25823050415030.pdf (pdf, 265.76 KB)

MHMP - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 

Vyvěšeno: 9.5.2023 Svěšeno: 26.6.2023 skm c25823050909160.pdf (pdf, 265.11 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 10.5.2023 Svěšeno: 16.6.2023 skm c25823051016530.pdf (pdf, 304.71 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 10.5.2023 Svěšeno: 16.6.2023 skm c25823051016521.pdf (pdf, 295.5 KB)

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 11.5.2023 Svěšeno: 21.6.2023 skm c25823051116031.pdf (pdf, 181.67 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 11.5.2023 Svěšeno: 16.6.2023 skm c25823051116030.pdf (pdf, 328.06 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 11.5.2023 Svěšeno: 23.6.2023 skm c25823051116021.pdf (pdf, 298.13 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 11.5.2023 Svěšeno: 23.6.2023 skm c25823051116020.pdf (pdf, 304.82 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 11.5.2023 Svěšeno: 26.6.2023 skm c25823051116011.pdf (pdf, 310.95 KB)

MČ Praha 12 - Stanovení přec hodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U pejřárny 

Vyvěšeno: 22.5.2023 Svěšeno: 7.6.2023 skm c25823052214580.pdf (pdf, 253.21 KB)

MČ Praha-Libuš - informace občanům: uzavřen odbor školský a správní ve dnech  25.5., 30.5. a 1.6. 8-12h 

Vyvěšeno: 22.5.2023 Svěšeno: 7.6.2023 skm c25823052216260.pdf (pdf, 27.4 KB)

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí stavební záměr úpravy objektu občanské vybavenosti

Vyvěšeno: 24.5.2023 Svěšeno: 9.6.2023 skm c25823052411540.pdf (pdf, 635.23 KB)

MČ Praha-Libuš - oznámení občanům: ve dnech 6. a 15. 6. 8-12h bude uzavřen odbor školský a správní

Vyvěšeno: 29.5.2023 Svěšeno: 16.6.2023 skm c25823052912420.pdf (pdf, 28.27 KB)

MČ Praha-Libuš - oznámení občanům: Odchyt toulavých koček

Vyvěšeno: 29.5.2023 Svěšeno: 21.6.2023 skm c25823052916141.pdf (pdf, 49.25 KB)

MČ Praha 12 - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích Hvězdonická, Nad Šejdrem, U libušské sokolovny a Zahrádecká

Vyvěšeno: 2.6.2023 Svěšeno: 19.6.2023 skm c25823060214200.pdf (pdf, 482.99 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: referent odboru životního prostředí a dopravy

Vyvěšeno: 2.6.2023 Svěšeno: 30.6.2023 skm c25823060212170.pdf (pdf, 120.04 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: vedoucí odboru ekonomického 

Vyvěšeno: 2.6.2023 Svěšeno: 26.6.2023 skm c25823060212171.pdf (pdf, 134.36 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2022

Vyvěšeno: 2.6.2023 Svěšeno: 19.6.2023 skm c25823060213320.pdf (pdf, 53.54 KB)

MHMP - veřejná vyhláška: uložení písemností Qiaodi You

Vyvěšeno: 2.6.2023 Svěšeno: 20.6.2023 skm c25823060214210.pdf (pdf, 108.33 KB)