Výměna a zatepelní střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu klubu Junior

Způsob zadání: 
malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
3 mil Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
26.4.2016
Konec lhůty pro podání nabídek: 
13.5.2016
Předmět zakázky: 
výměna a zateplení střešního pláště, nové klempířeské prvky a drobné stavební úpravy z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 5. 5. 2016 v 9,30 se srazem účastníků na budoucím místě realizace zakázky 
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 13.5.2016 9,00 hod

Povinné přílohy nabídky:
• vyplněný krycí list nabídky
• oprávnění k podnikání (VOR nebo ŽL)

čestné prohlášení dle přiloženého vzoru

 • podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle VOR nebo ŽL (uchazeč tímto potvrzuje, že souhlasí se smluvními podmínkami)

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 5. 2016 9,30 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.