Rekonstrukce hygienického zázemí v Základní škole s RVJ v Praze 4-Písnici

Předpokládaná hodnota: 
900 tis. K4 s DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
6.4.2016
Konec lhůty pro podání nabídek: 
22.4.2016
Předmět zakázky: 
rekonstrukce hygienického zázemí v přízemí a v 2 NP školy
Doplňující informace: 

Povinné přílohy nabídky:
• vyplněný krycí list nabídky
• oprávnění k podnikání (VOR nebo ŽL)
• podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle VOR nebo ŽL (uchazeč tímto potvrzuje, že souhlasí se smluvními podmínkami)

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22.4.2016 9,30 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz