„Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! - část svozový vůz včetně velkoobjemových kontejnerů“ - číslo veř. zak. 20150623 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENÍM SMLOUVY

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu formou otevřeného výběrového řízení na dodávku zboží
Předpokládaná hodnota: 
882. 645, Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
23.6.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
9.7.2015
Předmět zakázky: 
dodávka kompletu zboží (svozový vůz, naástavba - hákový nosič, 2 velkoobjemové kontejnery a další vč. dokumentace - vše způsobilé a schválené pro provoz na komunikacích v ČR
Doplňující informace: 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 23. 6. 2015 
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 9. 7. 2015 v 9:00 hodin
Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS

uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele:

Název / obchodní firma:

Městská část Praha-Libuš.

Adresa sídla:

Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ

Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic

Telefon:

Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932

Šárka Pichová - +736 420 948

Fax:

+420 241 727 864

E-mail:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz

Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz

 

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Na základě usnesení Rady MČ ze dne 13. 7. 2015 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky

a o přidělení výše uvedené veřejné zakázky níže uvedenému vybranému uchazeči:

I-tec Czech, spol. s r.o., IČ: 26834634, Rudná 3/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

Podrobnosti viz přiložené Rozhodnutí.

 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU

S vybraným uchazečem zadavatel uzavřel dne 31.7.2015 smlouvu.

Viz. níže.