„Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: zpracování energetického auditu - VZ č. 20130517-2 - UKONČENA ZRUŠENÍM VŘ (NEÚČAST UCHAZEČŮ)

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu formou veřejného otevřeného výběrového řízení mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Předpokládaná hodnota: 
38 000,-
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
17.5.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
17.5.2013
Předmět zakázky: 
zpracování energetického auditu pro podání žádosti na OPŽP
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 17.5.2013

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.6.2013 v 9.00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

Podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 27. 5. 2013 v 10:00 se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš).

Bližší informace a termíny jsou uvedeném v přiloženém dokumentu. 

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ TECHNICKÝCH PODKLADŮ

Veškeré technické poklady jsou zveřejněné zde a na profilu zadavatele.

Bližší informace a termíny jsou uvedené v přiložené výzvě.  

Kontaktní osoby určené zadavatelem jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                        + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025                          + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě. Další bližší informace jsou rovněž v přiložené výzvě.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 3. 6. 2013 v 9:30 hodin hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4. Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PRO UCHAZEČE

Veškeré informace a oznámení pro uchazeče budou zveřejňovány primárně na webovýchstránkách zadavatele, v sekci „veřejné zakázky" http://www.praha-libus.cz// a na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2092553

 

UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení bylo zadavatelem dne 3. 6. 2013 zrušeno z důvodu neobdržení žádné nabídky ve lhůtě podání nabídek a tedy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.