Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš

Způsob zadání: 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služeb zadávána mimo režim zákona.
Předpokládaná hodnota: 
950 000,-Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
21.2.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
11.3.2013
Předmět zakázky: 
Obstarání základní údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha-Libuš o rozloze zhruba 6,3 ha. Do této údržby patří zejména kosení a vyhrabávání trávníků, řez keřů a údržba stromů.
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. března 2013 v 17,30 hod.

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky je možné zasílat poštou (s dobou převzetí MČ do konce lhůty pro podání) nebo osobně na adrese: MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš, v uzavřené obálce s označením:"Veřejná zakázka, Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš", NEOTVÍRAT".

Více informací naleznete v přiložené výzvě a zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoby: Ing. Anna Rusiňáková, tel.: +420 603 410 027,

Ing. Jindřich Sochůrek, tel.. +420 244 471 884.