Stavební úpravy a opravy bytového objektu v areálu MŠ Ke Kašně - 3.etapa - 2011-2012 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Způsob zadání: 
veřejná zakázka malého rozsahu formou veřejného výběrového řízení na dodávku stavebních prací
Předpokládaná hodnota: 
Do cca 1.350.000 Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ne
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
24.10.2011
Konec lhůty pro podání nabídek: 
28.11.2011
Předmět zakázky: 
stavební práce - zateplení pláště budovy, výměna oken, instalace plynového kotle, hromosvod, venkovní plochy, plynový rozvod v areálu
Doplňující informace: 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEk 

Jde o 3. etapu - dokončení stavebních oprav a úprav bytového objektu o jedné bytové jednotce v areálu MŠ Ke Kašně 334, Praha 4- Písnice.

Zadávací dokumentace v elektronické podobě bude poskytnuta po písemné žádosti dodavatele (mail : sprava.majetku@praha-libus.cz), následně poštou : Úřad MČ Praha-Libuš,k rukám vedoucího OSMI ing. Štěpána Sedláka,  Libušská 35, 142 00  Praha 4 - Libuš

Na stejných adresách lze požádat  i o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

Oboje lze do 21.11.2011 do 14:00 hod.

Kontaktní osoba - prohlídka, rozpočet zakázky :

ing.arch. Zdeněk Kříž, 244021436, kriz@praha-libus.cz, p. Olga Stárková, 244021433, starkova@praha-libus.cz,

Lhůta pro podání nabídek : 28.11.2011 do 14:00 hod.

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE:

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s doporučením hodnotící komise a to Usnesením Rady MČ č. 29/2012 ze dne 14.2.2012. Vítězným uchazečem se stala firma Rybář stavební, s.r.o., Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník, IČ: 27131335. 

PODPIS SMLOUVY:

Smlouva byla s vítězným uchazečem podepsána 27.4.2012.