Oprava střech ZŠ Meteorologická 181 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Způsob zadání: 
Zakázka malého rozsahu formou veřejného výběrového řízení na dodávku stavebních prací
Předpokládaná hodnota: 
1.600.000,- Kč včetně DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ne
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
27.6.2011
Konec lhůty pro podání nabídek: 
18.7.2011
Předmět zakázky: 
Střechy, fasády, dešťové svody
Doplňující informace: 

 •  Prohlídka místa NUTNÁ:

    po dohodě s ředitelem školy    

    kdykoli včetně víkendů a státních svátků

    Mgr. Zdeněk Bělecký, Tel.: +420 242 446 611,

    GSM: +420 739 202 615, e-mail: zdenek.belecky@zsmeteo.cz     

     Vždy je ale nutné předem informovat přímo ředitele školy!

     Dále - školník - p. Vintr - GSM: +420 602 617 333

•  Zodpovědná osoba zadavatele ve věci této veřejné zakázky: 

   Ing. Štěpán Sedlák, Tel.: +420 244 021 428, +420 244 401 638,

   e-mail: sprava.majetku@praha-libus

•  Lhůta pro podání nabídek:

   18.07.2011 do 14.00 hodin

  Lhůta pro podání nabídek:   

   do pondělí 29.8.2011 do 12:00. 

  Výběr vítězné firmy:

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesením rady MČ Praha-Libuš č.228/2011 ze dne 9.8.2011 o výběru vítězné firmy v souladu se závěrem a doporučením hodnotící komise takto:

Vítěznou nabídkou se stává nabídka, která se umístila 1. v pořadí, nabídka firmy H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín. Zadavatel s touto firmou uzavřel smlouvu na zakázku, na kterou bylo vypsáno toto výběrové řízení.

•  Podpis smlouvy s vítěznou firmou:

Smlouva byla uzavřena dne 22.8.2011 podpisem obou stran. Tímto byla veřejná zakázka ukončena.