Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Lysolaje.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Lysolaje.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Březen 23, 2017
Svěšeno: 
Pátek, Duben 21, 2017