Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním geodetických informací do digitální podoby - v k.ú. Přední Kopanina.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním geodetických informací do digitální podoby - v k.ú. Přední Kopanina.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Červen 5, 2013
Svěšeno: 
Čtvrtek, Červenec 4, 2013