Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Satalice.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Satalice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Březen 10, 2014
Svěšeno: 
Úterý, Duben 8, 2014