Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Ďáblice.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Ďáblice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Duben 3, 2014
Svěšeno: 
Pátek, Květen 2, 2014