MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Neplaťte za bioodpad - kompostujte sami, část kompostéry pro domácnosti na biologicky rozložitelný odpad.

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Neplaťte za bioodpad - kompostujte sami, část kompostéry pro domácnosti na biologicky rozložitelný odpad.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Červenec 17, 2015
Svěšeno: 
Úterý, Srpen 4, 2015