MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Výměna oken v ZŠ Meteorologická 181 - etapa 2011.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Výměna oken v ZŠ Meteorologická 181 - etapa 2011.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Říjen 17, 2011
Svěšeno: 
Pondělí, Listopad 14, 2011