MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP sídelního útvaru HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP sídelního útvaru HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Červen 8, 2020
Svěšeno: 
Pondělí, Červenec 27, 2020