Městská část Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 557/1 v k.ú. Libuš

Městská část Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 557/1 v k.ú. Libuš

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Září 22, 2020
Svěšeno: 
Čtvrtek, Říjen 8, 2020